Späť

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava pripravuje konferenciu pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava a 180. výročia darovania Čaplovičovej knižnice. Cieľom konferencie je priblížiť súčasný výskum a výsledky v oblasti literárnej histórie a knižnej kultúry týkajúce sa oboch výročí. Okruhy tematického zamerania ponechávame na tvorcoch jednotlivých príspevkov.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa na vedeckej konferencii, ktorá sa bude konať v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne dňa 10. októbra 2019. Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2019.

 

Ďalšie informácie a taktiež prihlášku si môžete stiahnuť TU

 

konferencia OMPOH.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.