Späť

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava pripravuje konferenciu pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava a 180. výročia darovania Čaplovičovej knižnice. Cieľom konferencie je priblížiť súčasný výskum a výsledky v oblasti literárnej histórie a knižnej kultúry týkajúce sa oboch výročí. Okruhy tematického zamerania ponechávame na tvorcoch jednotlivých príspevkov.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa na vedeckej konferencii, ktorá sa bude konať v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne dňa 10. októbra 2019. Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2019.

 

Ďalšie informácie a taktiež prihlášku si môžete stiahnuť TU

 

konferencia OMPOH.

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.