Späť

Medzinárodný deň detí na Oravskom hrade a Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok, 30.5.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo pre najmenších návštevníkov Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice interaktívny program, ktorý je vhodný najmä pre rodiny a deti, deti materských a základných škôl I .stupňa.

„Na Oravskom hrade podujatie pod názvom „Rozprávkový hrad“ začína v nedeľu 2.6. a bude trvať do 06.06.2019. Patrí medzi veľmi obľúbené a najviac navštevované podujatia. Deti sa vydajú spolu s princeznou Johankou na Oravský hrad, kde sa zoznámia so známymi slovenskými prísloviami a porekadlami. Cieľom podujatia je, aby deti získali zo známych porekadiel a prísloví stáročiami overené životné múdrosti.

Či sa podarí princeznej Johanke presvedčiť svojho otca kráľa, že raz aj z nej bude dobrá a múdra vládkyňa, príďte sa pozrieť na Oravský hrad,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Na Oravskom hrade podujatie prebieha:

v nedeľu 02.06.2019 od 10:00 do 17:00 hod. a počas pracovných dní 03.06. – 06.06.2019 od 9:00 do 14:00 hod.

Aj v ďalšej destinácii Oravského múzea na Oravskej lesnej železnici bude prebiehať v dňoch od.09.06.2019 do 12.06.2019 podujatie pod názvom „Rozprávkový vláčik“. Deti sa prevezú vláčikom zo stanice Tanečník na Sedlo Beskyd, budú prechádzať rozprávkovým lesom, v ktorom uvidia rôzne rozprávkové bytosti a na vlastnej koži zažijú príbeh netradične spracovanej rozprávky O troch grošoch.

Program na Oravskej lesnej železnici začne 20 minút pred odchodom vlaku. Vlaky budú premávať v časových intervaloch:

nedeľa: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30, 16:00 a 17:00 hod.,

pondelok – streda: 9:30, 11:00, 13:00 a 14:30 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.