Späť

Reštaurovanie portrétov zo zbierok LVO-SL

Dolný Kubín, 23.5. 2019 –Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2018 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Portréty v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 4 500 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

Výsledkom odborného ošetrenia je zreštaurovanie piatich umeleckých diel, ktoré zobrazujú portréty významných osobností kultúrno-spoločenského života nielen oravského regiónu, ale aj celého Slovenska.   Ide o umelecké diela s názvom Baťko Škultéty od V. Stašíka, portrét P. O. Hviezdoslava od I. Žabotu, portrét Vavrinca Čaploviča od J. Erlingera, portrét Leopolda Brucka od P. M. Bohúňa a portrét Juraja Bullu od neznámeho autora.

Reštaurovaný portrét Hviezdoslava je stálou súčasťou Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava. Ostatné zreštaurované diela budú krátkodobo vystavované pri významných jubileách v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a taktiež pri krátkodobých tematických výstavách, kde ich bude mať možnosť vzhliadnuť široká odborná, i laická verejnosť.

Zreštaurovanie týchto portrétov je pre nás o to cennejšie, že v roku 2019 si pripomíname  180. výročie darovania Bibliotéky Čaplovičiany, 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava a 65. výročie vzniku Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava.

 

fond na podporu umenia

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.