Späť

Reštaurovanie portrétov zo zbierok LVO-SL

Dolný Kubín, 23.5. 2019 –Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2018 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Portréty v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 4 500 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

Výsledkom odborného ošetrenia je zreštaurovanie piatich umeleckých diel, ktoré zobrazujú portréty významných osobností kultúrno-spoločenského života nielen oravského regiónu, ale aj celého Slovenska.   Ide o umelecké diela s názvom Baťko Škultéty od V. Stašíka, portrét P. O. Hviezdoslava od I. Žabotu, portrét Vavrinca Čaploviča od J. Erlingera, portrét Leopolda Brucka od P. M. Bohúňa a portrét Juraja Bullu od neznámeho autora.

Reštaurovaný portrét Hviezdoslava je stálou súčasťou Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava. Ostatné zreštaurované diela budú krátkodobo vystavované pri významných jubileách v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a taktiež pri krátkodobých tematických výstavách, kde ich bude mať možnosť vzhliadnuť široká odborná, i laická verejnosť.

Zreštaurovanie týchto portrétov je pre nás o to cennejšie, že v roku 2019 si pripomíname  180. výročie darovania Bibliotéky Čaplovičiany, 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava a 65. výročie vzniku Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava.

 

fond na podporu umenia

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.