Späť

Reštaurovanie portrétov zo zbierok LVO-SL

Dolný Kubín, 23.5. 2019 –Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2018 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Portréty v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 4 500 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

Výsledkom odborného ošetrenia je zreštaurovanie piatich umeleckých diel, ktoré zobrazujú portréty významných osobností kultúrno-spoločenského života nielen oravského regiónu, ale aj celého Slovenska.   Ide o umelecké diela s názvom Baťko Škultéty od V. Stašíka, portrét P. O. Hviezdoslava od I. Žabotu, portrét Vavrinca Čaploviča od J. Erlingera, portrét Leopolda Brucka od P. M. Bohúňa a portrét Juraja Bullu od neznámeho autora.

Reštaurovaný portrét Hviezdoslava je stálou súčasťou Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava. Ostatné zreštaurované diela budú krátkodobo vystavované pri významných jubileách v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a taktiež pri krátkodobých tematických výstavách, kde ich bude mať možnosť vzhliadnuť široká odborná, i laická verejnosť.

Zreštaurovanie týchto portrétov je pre nás o to cennejšie, že v roku 2019 si pripomíname  180. výročie darovania Bibliotéky Čaplovičiany, 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava a 65. výročie vzniku Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava.

 

fond na podporu umenia

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk