Späť

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Oravskej lesnej železnici – „Keď som ja valašil“

       Oravský Podzámok, 7.mája 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pripravilo na nedeľu 12.5.2019 slávnostné otvorenie hlavnej letnej turistickej sezóny na Oravskej lesnej železnici.  Podujatím „Keď som ja valašil“ so začiatkom o 12:00 h., sa otvorí v poradí už  jedenásta turistická sezóna. „Aj tento rok sme si pripravili pre návštevníkov niekoľko noviniek. Vďaka úspešnému projektu „Na oravskom salaši“ sa v areáli Tanečník vybudoval Remeselný dom, v ktorom vznikol priestor na prezentáciu niektorých zabudnutých remesiel. Pre návštevníkov je pripravený zaujímavý kultúrny program, kde sa predstaví hudobná skupina Five Gentlemen, Orawska Muzyka z Poľska, ĽH Kamenčan i klaun pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vidieť  zručnosť viacerých remeselníkov ako napr. tkáčka, fujarista, píšťalkár, zvonkár, ťahanie syrových korbáčikov. Najväčším lákadlom bude určite parná lokomotíva Gontkulák – symbol železnice, ktorá v minulom roku oslávila 90 rokov a od 13:00 hod. bude premávať medzi stanicami Tanečník a Sedlo Beskyd“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková

Podujatie „Keď som ja valašil“ sa realizuje v rámci mikroprojektu „Na oravskom salaši INT/ET/ZA/1/II/B/0107, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Cezhraničný projekt vznikol v spolupráci s parterom z Poľska –  Muzeum –  Orawski Park Etnograficzny v Zubrzycy Górnej. Vstup na podujatie, ktoré bude prebiehať v areáli Tanečník je pre všetkých návštevníkov zdarma.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.