Späť

Reštaurovanie historického pohrebného koča

Oravský Podzámok, 15. 7. 2019  – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dalo z vlastných finančných prostriedkov zreštaurovať  historický pohrebný koč, ktorý je súčasťou múzejného zbierkového fondu úseku etnografie. Reštaurátorské práce realizoval Mgr. art. Jozef Barinka, ktorý historickému koču vrátil jeho pôvodnú krásu. Do zbierkového fondu koč získalo Oravské múzeum v roku 1970 z Oravskej Lesnej. Bol vyrobený v rozpätí rokov 1895-1900 a podľa nájdeného dreveného štítku s reliéfnym nápisom v zadnej časti koča pravdepodobne sa ho obci Oravská Lesná podarilo získať od Prvného pohřebního ústavu v Úpici.

Zaujímavosťou tohto pohrebného koča sú kovové prvky ako predná náprava pod kozlíkom, tzv. labutí krk, ktoré umožňujú maximálny otočný smer do strán až o 90 stupňov, čo u podobných veľkých kočov nie je bežnou praxou, ale tiež bohato zdobený kozlík, ktorý tvorí dominantu koča a jeho tvar bol používaný pri výrobe kráľovských a arcibiskupských kočov. Zreštaurovaná bohatá výzdoba koča a sklenené výplne s ornamentálnou výzdobou pieskovaním a leptaním mu dodávajú patričnú dôstojnosť, ale i pôvodnú nádheru a zaujímavosť.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk