Späť

Putovanie za remeslom

Oravský Podzámok 19. júl 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 20.7.2019 podujatie pod názvom „Putovanie za remeslom“, ktoré sa bude konať na nádvorí Oravského hradu. Podujatie začína  od 13.00 hod. a bude trvať do 17.00 hod. Návštevníci budú mať možnosť vidieť, ale aj vyskúšať si rôzne druhy remesiel. Predstavia sa remeslá typu hrnčiarstvo, drotárstvo, korytárstvo, brašnárstvo, remenárstvo a mnohé ďalšie. „Na nádvorí Oravského hradu v rámci kultúrneho programu vystúpi detský folklórny súbor z Lokce – Sýkorečky, návštevníci uvidia  netradičné spracovanie hry Kubo, módnu prehliadku odevov s motívom modrotlače a pre najmenších návštevníkov sme pripravili interaktívne hry“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Podujatie Putovanie za remeslom sa realizuje v rámci udržateľnosti projektu „Pri ceste na dedine v rytme dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní“, č. PLSK 01.0100-12-0070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.