Späť

Miroslav Knap – Maľba, kresba, grafika

     Oravský Podzámok 8. júl 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas letných prázdnin výstavu talentovaného umelca, oravského výtvarníka,  Miroslava Knapa.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v piatok 5.júla 2019 v Citadele Oravského hradu. Autorská výstava  Miroslava Knapa – Maľba, kresba, grafika bude do 9.septembra 2019. Je to už jeho štvrtá výstava na Oravskom hrade. Za svoju tvorbu získal Miroslav Knap mnoho cien a uznaní nielen doma,  ale aj v zahraničí. Jeho výtvarné dielo prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Kurátorom výstavy bola riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. „Jeho diela sú pozitívne, žiaria pestrými farbami a môžete v nich nájsť zakaždým niečo nové. Do slovenskej grafiky vnáša bohatý farebný kolorit a rozprávkový svet plný fantázie, znázornený precíznou kresbou. Z predchádzajúcich skúsenosti vieme, že návštevníci vnímajú jeho tvorbu s nadšením. Teší nás, že medzinárodná klientela, ktorá prichádza na Oravský hrad takmer z celého sveta, môže obdivovať jedinečnú tvorbu talentovaného umelca “, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.