Späť

Miroslav Knap – Maľba, kresba, grafika

     Oravský Podzámok 8. júl 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas letných prázdnin výstavu talentovaného umelca, oravského výtvarníka,  Miroslava Knapa.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v piatok 5.júla 2019 v Citadele Oravského hradu. Autorská výstava  Miroslava Knapa – Maľba, kresba, grafika bude do 9.septembra 2019. Je to už jeho štvrtá výstava na Oravskom hrade. Za svoju tvorbu získal Miroslav Knap mnoho cien a uznaní nielen doma,  ale aj v zahraničí. Jeho výtvarné dielo prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Kurátorom výstavy bola riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. „Jeho diela sú pozitívne, žiaria pestrými farbami a môžete v nich nájsť zakaždým niečo nové. Do slovenskej grafiky vnáša bohatý farebný kolorit a rozprávkový svet plný fantázie, znázornený precíznou kresbou. Z predchádzajúcich skúsenosti vieme, že návštevníci vnímajú jeho tvorbu s nadšením. Teší nás, že medzinárodná klientela, ktorá prichádza na Oravský hrad takmer z celého sveta, môže obdivovať jedinečnú tvorbu talentovaného umelca “, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.