Späť

Remeslo v meste

Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú do Florinovho domu na prezentáciu ľudových remesiel. V rámci projektu REMESLO V MESTE, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sa v mesiacoch jún až september uskutočnia prezentácie rôznych remesiel.

Harmonogram:

9.6.2019               Výroba a zdobenie tradičných medovníkov

23.6.2019            Spracovanie ľanu

7.7.2019               Tkáčstvo

21.7.2019             Modrotlač

4.8.2019              Spracovanie vlny

18.8.2019            Trstenská keramika

8.9.2019               Rezbárstvo

22.9.2019            Výroba tradičných hudobných nástrojov

Prezentácia remesiel bude prebiehať v uvedených termínoch za každého počasia v čase 10:00 -17:00 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Návštevníci budú mať možnosť čo to sa dozvedieť o danom remesle od odborných pracovníkov Oravského múzea a naživo si pozrieť  a vyskúšať si prácu remeselníkov.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.