Späť

Remeslo v meste

Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú do Florinovho domu na prezentáciu ľudových remesiel. V rámci projektu REMESLO V MESTE, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sa v mesiacoch jún až september uskutočnia prezentácie rôznych remesiel.

Harmonogram:

9.6.2019               Výroba a zdobenie tradičných medovníkov

23.6.2019            Spracovanie ľanu

7.7.2019               Tkáčstvo

21.7.2019             Modrotlač

4.8.2019              Spracovanie vlny

18.8.2019            Trstenská keramika

8.9.2019               Rezbárstvo

22.9.2019            Výroba tradičných hudobných nástrojov

Prezentácia remesiel bude prebiehať v uvedených termínoch za každého počasia v čase 10:00 -17:00 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Návštevníci budú mať možnosť čo to sa dozvedieť o danom remesle od odborných pracovníkov Oravského múzea a naživo si pozrieť  a vyskúšať si prácu remeselníkov.

Oznam/Announcement

SK:

Vážení návštevníci.

Oznamujeme vám, že z dôvodu sanácie vnútorného brala Oravského hradu, bude  dňa 18.10.2019 Oravský hrad v čase od 11.30 h. pre verejnosť zatvorený až do odvolania. Za priaznivých poveternostných  podmienok budú v uvedený deň prebiehať práce za pomoci využitia vrtuľníka. Oravský hrad bude pre verejnosť otvorený  v sobotu 19.10.2019.

 

EN:

Dear visitors.

Due to restoration of the inner reef of the Orava castle, the castle will be in 18.10.2019 for the tourists closed. If good weather conditions will happen,  works on the castle reef would be done with help of a helicopter. The castle sholuld be reopened in saturday 19.10.2019.