Späť

Remeslo v meste

Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú do Florinovho domu na prezentáciu ľudových remesiel. V rámci projektu REMESLO V MESTE, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sa v mesiacoch jún až september uskutočnia prezentácie rôznych remesiel.

Harmonogram:

9.6.2019               Výroba a zdobenie tradičných medovníkov

23.6.2019            Spracovanie ľanu

7.7.2019               Tkáčstvo

21.7.2019             Modrotlač

4.8.2019              Spracovanie vlny

18.8.2019            Trstenská keramika

8.9.2019               Rezbárstvo

22.9.2019            Výroba tradičných hudobných nástrojov

Prezentácia remesiel bude prebiehať v uvedených termínoch za každého počasia v čase 10:00 -17:00 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Návštevníci budú mať možnosť čo to sa dozvedieť o danom remesle od odborných pracovníkov Oravského múzea a naživo si pozrieť  a vyskúšať si prácu remeselníkov.