Späť

Objavuj, spoznávaj a chráň prírodu Oravy

Vážení návštevníci, v rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja bol pod hlavičkou Oravskej muzeálnej spoločnosti v rámci spolupráce s Oravským múzeom podaný projekt pod názvom Objavuj, spoznávaj a chráň prírodu Oravy.

Ide o participatívny projekt, tzn. že o jeho úspešnosti rozhoduje hlasovanie verejnosti, ktoré bolo spustené od 17.6.2019 a potrvá do 16.7.2019. Znamená to tiež, že v prvom kole projekt úspešne prešiel hodnotením odbornej komisie. Obraciame sa preto na Vás všetkých s prosbou, aby ste pomohli svojimi hlasmi získať finančnú podporu (grant) na tento projekt. Zároveň Vás prosíme, aby ste využili kontakty na ďalších Vašich známych, rodinných príslušníkov a priaznivcov a informovali ich o tomto projekte. Rozhodujúce je, že hlasovať môže každá e-mailová adresa len raz, preto sa treba sústrediť na čo najväčšie množstvo e-mailových adries.
Návod na hlasovanie nájdete na adrese: https://bit.ly/2RmlHKO

Doplňujúca informácia: V informačnej správe z adresy newsletter@oravskemuzeum.sk zo dňa 18.6.2019 bolo nesprávne uvedené, že projekt bol podaný Oravským múzeom. Správna informácia je, že projekt bol podaný pod hlavičkou Oravskej muzeálnej spoločnosti v rámci spolupráce s Oravským múzeom. Za nespráv neuvedenú informáciu sa ospravedlňujeme.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.