Späť

Objavuj, spoznávaj a chráň prírodu Oravy

Vážení návštevníci, v rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja bol pod hlavičkou Oravskej muzeálnej spoločnosti v rámci spolupráce s Oravským múzeom podaný projekt pod názvom Objavuj, spoznávaj a chráň prírodu Oravy.

Ide o participatívny projekt, tzn. že o jeho úspešnosti rozhoduje hlasovanie verejnosti, ktoré bolo spustené od 17.6.2019 a potrvá do 16.7.2019. Znamená to tiež, že v prvom kole projekt úspešne prešiel hodnotením odbornej komisie. Obraciame sa preto na Vás všetkých s prosbou, aby ste pomohli svojimi hlasmi získať finančnú podporu (grant) na tento projekt. Zároveň Vás prosíme, aby ste využili kontakty na ďalších Vašich známych, rodinných príslušníkov a priaznivcov a informovali ich o tomto projekte. Rozhodujúce je, že hlasovať môže každá e-mailová adresa len raz, preto sa treba sústrediť na čo najväčšie množstvo e-mailových adries.
Návod na hlasovanie nájdete na adrese: https://bit.ly/2RmlHKO

Doplňujúca informácia: V informačnej správe z adresy newsletter@oravskemuzeum.sk zo dňa 18.6.2019 bolo nesprávne uvedené, že projekt bol podaný Oravským múzeom. Správna informácia je, že projekt bol podaný pod hlavičkou Oravskej muzeálnej spoločnosti v rámci spolupráce s Oravským múzeom. Za nespráv neuvedenú informáciu sa ospravedlňujeme.