Späť

Na Oravskom hrade víkend plný hudby

Oravský Podzámok 13.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre všetkých milovníkov vážnej hudby zaujímavé podujatia venované tomuto žánru.

Počas víkendu 14.7. – 15.7.2018 sme pre návštevníkov Oravského hradu pripravili podujatie „Stará hudba v starom hrade“. Klasická historická prehliadka Oravského hradu v čase od 10:00 do 17:00 hod. bude obohatená o dobovú hudbu v podaní talentovaných hudobníkov, ktorí sa predstavia hrou na harfe, akordeóne a husliach. „Vyvrcholením tohto podujatia  bude koncert sopránovej speváčky Mgr.art. Márie Kizak v doprovode sláčikového kvarteta Amadeo quarteto, ktorý sa bude konať v nedeľu 15.7.2018 o 17:00 h v unikátnych priestoroch Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Oravské múzeum pokračuje v úspešnej šnúre koncertov v historickom prostredí a snaží sa poskytnúť priestor aj menej známym umelcom. Veríme, že aj tento koncert v Kaplnke sv. Michala zanechá u návštevníkov nezabudnuteľný umelecký zážitok a prispeje k ďalšiemu zviditeľneniu tohto výnimočného podujatia.

Vstupné na koncert: 3,00€/ dospelá osoba
2,00€/študent, ZŤP, dôchodca
1,00€/ dieťa do 6 rokov

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.