Späť

Na Oravskom hrade víkend plný hudby

Oravský Podzámok 13.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre všetkých milovníkov vážnej hudby zaujímavé podujatia venované tomuto žánru.

Počas víkendu 14.7. – 15.7.2018 sme pre návštevníkov Oravského hradu pripravili podujatie „Stará hudba v starom hrade“. Klasická historická prehliadka Oravského hradu v čase od 10:00 do 17:00 hod. bude obohatená o dobovú hudbu v podaní talentovaných hudobníkov, ktorí sa predstavia hrou na harfe, akordeóne a husliach. „Vyvrcholením tohto podujatia  bude koncert sopránovej speváčky Mgr.art. Márie Kizak v doprovode sláčikového kvarteta Amadeo quarteto, ktorý sa bude konať v nedeľu 15.7.2018 o 17:00 h v unikátnych priestoroch Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Oravské múzeum pokračuje v úspešnej šnúre koncertov v historickom prostredí a snaží sa poskytnúť priestor aj menej známym umelcom. Veríme, že aj tento koncert v Kaplnke sv. Michala zanechá u návštevníkov nezabudnuteľný umelecký zážitok a prispeje k ďalšiemu zviditeľneniu tohto výnimočného podujatia.

Vstupné na koncert: 3,00€/ dospelá osoba
2,00€/študent, ZŤP, dôchodca
1,00€/ dieťa do 6 rokov

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.