Späť

30. výročie Nežnej revolúcie

Spoznajte, aký bol November 89 vo vašom regióne. Využite možnosť zúčastniť sa na diskusiách a výstavách k 30. výročiu Nežnej revolúcie z dielne inštitúcií ŽSK.

Pre bližšie informácie navštívte stránku Žilinského kraja, kde môžete nájsť podrobný rozpis podujatí v jednotlivých regiónoch.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.