Späť

Príspevky do zborníka

Vážený autor,

Zborník Oravského múzea prezentuje aktuálne poznatky z výskumov v rámci  spoločenských a prírodných vied so zameraním na región Oravy, súčasne s osobnosťami a udalosťami historicky spätými s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava. V prípade záujmu o publikovanie v ďalšom ročníku Zborníka Oravského múzea nám pošlite názov svojej štúdie do 15. januára 2021.

     Odovzdanie svojho nepublikovaného vlastného kompletného textu príspevku do pripravovaného XXXVII. ročníka Zborníka Oravského múzea 2020 je najneskôr do 30. apríla 2021. Svoj text a prílohy (samostatné súbory) posielajte elektronicky na adresu: biblioteka@oravskemuzeum.sk  V prípade väčších obrazových príloh (nad 10 MB) použite jednorazovú zásielku cez www.uschovna.sk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

     Zaslaná štúdia bude publikovaná až po schválení redakčnou radou v súlade s odporúčaním recenzenta, ktorému redakcia dáva na posúdenie každú štúdiu.  Zároveň zabezpečujeme jazykovú korektúru všetkých textov. Po grafickom spracovaní príspevkov (vrátane obrazového materiálu) posiela výkonný redaktor jednotlivým autorom zalomený text v pdf verzii na autorskú korektúru, v ktorej sám autor vyznačí opravy, úpravy a prípadné doplnenia.

V XXXVII. ročníku Zborníka Oravského múzea je záväzná metóda citovania v celom zborníku. Po nahlásení názvu štúdie Vám obratom pošleme záväzné aktuálne POKYNY pre autorov a metódu citovania. ĎAKUJEME.

 

Redakcia Zborníka Oravského múzea