Späť

Úspešné projekty za rok 2020

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v roku 2020 zapojilo do výziev, ktoré vyhlasuje Fond na podporu umenia v programe Pamäťové a fondové inštitúcie.

Zo šiestich podaných projektov boli štyri úspešné a múzeum tak získalo od FPU celkovo dotácie vo výške 17 000 €.

Podporené projekty:

Názov projektuZískaná dotácia
Germicídne žiariče v depozitároch Oravského hradu4 000,00 €
Spomienky z porcelánu3 000,00 €
Portréty v zbierkach Oravského hradu8 000,00 €
Reštaurovanie z fondu ČK2 000,00 €

Vďaka dotáciám z Fondu na podporu umenia sa nám podarilo vybaviť depozitáre Oravského hradu germicídnymi žiaričmi, zreštaurovať tri portréty z kunsthistorickej zbierky Oravského hradu, zreštaurovať vzácnu tlač z fondu Bibliotéky Čaplovičiany a pripraviť zaujímavú výstavu v priestoroch Florinovho domu, ktorá prezentovala porcelán zo zbierok Oravského múzea.

Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia