Späť

Prezentácia Oravského múzea v Katowiciach

Oravský Podzámok, 04.04. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v dňoch 30.03. – 02.04.2017 zúčastnilo medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Globalnie v Katowiciach. Téma už 23. Medzinárodného veľtrhu turistiky, spa, turistických zariadení a jachtingu bola tento rok „Aktívna rodinná turistika“. Téma veľtrhu prilákala množstvo rodín s deťmi, ktoré hľadali miesto pre svoj dovolenkový oddych a mnohé z nich zaujala práve ponuka Oravského múzea. Zamestnanci Oravského múzea prišli do Katowíc už 30. marca, aby pripravili stánok, ktorého výzdoba sa zameriavala najmä na prezentáciu nových expozícií Oravského múzea. Centrálnym motívom stánku bola kópia stĺpu zo Stĺpovej miestnosti Klenotnice Oravského hradu v životnej veľkosti. Samotný veľtrh začal v piatok 31.03. a už od samého začiatku sme zaznamenali veľmi vysokú návštevnosť Medzinárodnej kongresovej haly v Katowiciach. Na troch pultoch nášho stánku sme prezentovali všetky expozície Oravského múzea, ubytovacie zariadenia a turistické atrakcie na Orave a nechýbala ani ochutnávka oravských špecialít. Pulty obsluhovali zamestnanci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Miroslava Kupčuláková, Martin Farbák a Jozef Velič. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková zastrešovala rokovania s partnermi z rôznych oblastí. Rokovala s riaditeľom Poľskej izby turistiky Gregorzom Chmielewskim, so zástupkyňami odboru turizmu mesta Zabrze a Bielsko-Biala, s operátormi turizmu z mesta Orawka, Sosnowiec, Zywiec, ako aj so zástupcami médií a rôznych kultúrnych inštitúcií. Počas troch dní veľtrhu sa Oravskému múzeu podarilo dohodnúť viacero dôležitých spoluprác, nehovoriac o prezentácii celého regiónu širokej verejnosti, ktorá navštívila veľtrh. Účasť na veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov viac ako 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.