Späť

Oravské múzeum získalo na medzinárodnom turistickom veľtrhu v poľskom meste Zabrze ocenenie za Najzaujímavejší stánok

Oravský Podzámok, 10. 4. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 6. – 8. 4. 2017 po šiesty raz prezentovalo na Medzinárodnom turistickom veľtrhu v poľskom banskom meste Zabrze.

Bohatý program deviateho ročníka „Międzynarodowych Targov Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej“ začal už vo štvrtok odbornou konferenciou na tému „Atrakcyjna narracja jako siła przyciagajaca ruch turystyczny do dziedzictwa przemysłowego“. V poobedňajšom bloku Debata, ktorú viedol prezident Poľskej izby turistiky pán Grzegorz Chmielewski, bola hosťom i riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková so svojim príspevkom „Ako prilákať návštevníka do expozície, s dôrazom na výber sprievodcov, lektorov a spoluprácu s cestovnými kanceláriami – incoming.“ Okrem nej boli účastníkmi debaty Jacek Delert – viceprezident komisie sprievodcov PTTK, Ewa Weintrit – majiteľka cestovnej kancelárie Ave, Katarzyna Kulinska – Pluta – Gmina Žarki a Petr Krč – viceprezident Českej izby turistiky.

Tento rok bol hlavným partnerom región Vallagarina mesto Rovereto a Trentino, ktoré v Zabrze predstavili svoju národnú kultúru. Dvojdňového veľtrhu v hale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sa zúčastnilo 80 vystavovateľov, zástupcovia inštitúcií, priemyselných kultúrnych pamiatok, múzeí, miest a regiónov z Poľska, Slovenska, Česka, Francúzska, Ukrajiny, Nemecka, Belgicka, Ruska a Talianska.

Oravské múzeum predstavilo formou pútavého stánku svoje najnavštevovanejšie expozície – Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej. Okrem toho propagovali pracovníci múzea aj celý Žilinský kraj a Oravský región – novinky, zaujímavé atrakcie, podujatia, gastronómiu i ubytovacie možnosti. Veľký úspech mala ochutnávka tradičných špecialít, medzi ktorými boli bryndzové halušky. Záujem zo strany návštevníkov i ostatných vystavovateľov bol organizátormi odmenený v podobe prestížneho ocenenia, ktoré Oravské múzeum získalo za „Najzaujímavejší stánok“.

O medzinárodné podujatie sa zaujímali i televízne a rozhlasové médiá. Pre rádio SILESIA poskytla rozhovor riaditeľka Oravského múzea. Veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených boli aj rôzne rokovania s predstaviteľmi viacerých inštitúcií, organizácií a cestovných kancelárií, ktoré priniesli množstvo kontaktov a potenciálnych partnerov do budúcej spolupráce. „ Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského múzea na medzinárodných turistických veľtrhoch prinesie ovocie vo forme nových návštevníkov, ktorí budú chcieť spoznať turisticky atraktívny Oravský región,“ povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.