Späť

„Povedz mi, čo čítaš…“

Dolný Kubín, 13. 4. 2017 – v pondelok 10. apríla 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Povedz mi, čo čítaš…“ s podtitulom Putovanie dejinami kníh z fondu Čaplovičovej knižnice.

Návštevníci majú možnosť vidieť dobové tlače a periodiká z obdobia 18. až 20. storočia. Krajinu slova prezentujú rozprávky, bájky, učebnice, básne, romány, cestopisy, hry, noviny a časopisy. Dokumentujú tým, že kniha má naďalej svoje nenahraditeľné miesto v živote človeka v dnešnej dobe internetu. Tematicky je výstava určená školopovinnej mládeži a širokej verejnosti. Pre najmenších sú pripravené úlohy v detskom kútiku. Mládež a dospelí si môžu prostredníctvom rôznych úloh vyskúšať svoj postreh a vedomosti, ale aj získať nové informácie zo staršej slovenskej literatúry.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.