Späť

„Povedz mi, čo čítaš…“

Dolný Kubín, 13. 4. 2017 – v pondelok 10. apríla 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Povedz mi, čo čítaš…“ s podtitulom Putovanie dejinami kníh z fondu Čaplovičovej knižnice.

Návštevníci majú možnosť vidieť dobové tlače a periodiká z obdobia 18. až 20. storočia. Krajinu slova prezentujú rozprávky, bájky, učebnice, básne, romány, cestopisy, hry, noviny a časopisy. Dokumentujú tým, že kniha má naďalej svoje nenahraditeľné miesto v živote človeka v dnešnej dobe internetu. Tematicky je výstava určená školopovinnej mládeži a širokej verejnosti. Pre najmenších sú pripravené úlohy v detskom kútiku. Mládež a dospelí si môžu prostredníctvom rôznych úloh vyskúšať svoj postreh a vedomosti, ale aj získať nové informácie zo staršej slovenskej literatúry.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk