Späť

„Povedz mi, čo čítaš…“

Dolný Kubín, 13. 4. 2017 – v pondelok 10. apríla 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Povedz mi, čo čítaš…“ s podtitulom Putovanie dejinami kníh z fondu Čaplovičovej knižnice.

Návštevníci majú možnosť vidieť dobové tlače a periodiká z obdobia 18. až 20. storočia. Krajinu slova prezentujú rozprávky, bájky, učebnice, básne, romány, cestopisy, hry, noviny a časopisy. Dokumentujú tým, že kniha má naďalej svoje nenahraditeľné miesto v živote človeka v dnešnej dobe internetu. Tematicky je výstava určená školopovinnej mládeži a širokej verejnosti. Pre najmenších sú pripravené úlohy v detskom kútiku. Mládež a dospelí si môžu prostredníctvom rôznych úloh vyskúšať svoj postreh a vedomosti, ale aj získať nové informácie zo staršej slovenskej literatúry.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.