Späť

Hudobno-dramatický recitál Vohľady v podaní Oravského múzea

Oravský Podzámok, 24. 4. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v sobotu 22. apríla 2017 prezentovalo počas Národných slávností na Devíne.

Podujatie pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa v Bratislave konalo už po šiesty raz na počesť pôsobenia sv. Cyrila a Metoda a výstupu Štúrovcov na hrad Devín, ktoré majú v dejinách slovenského národa nezastupiteľné miesto. Organizátorom podujatia bol už tradične Dom Matice slovenskej v Bratislave. Slávnosť začala kladením vencov a kytíc k súsošiu sv. Cyrila a Metoda, pred pamätnú tabuľu Antona Bernoláka a pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvý výstup štúrovcov na Devín. O 11:00 h sa konala slávnostná ekumenická bohoslužba pri základoch veľkomoravského kostola. Tento rok bol hlavným organizátorom liturgickej časti podujatia Mons. Peter Rusnák.

V priestoroch dolného hradu sa v rámci Národných slávností na Devíne konal II. folklórny festival Matice slovenskej, na ktorom sa predstavili zástupcovia všetkých samosprávnych krajov. Program bol oficiálne otvorený štátnou hymnou a príhovormi predstaviteľov MS a čestných hostí.

Za Žilinský samosprávny kraj sa odprezentovalo Oravské múzeum a folklórny súbor ORAVAN z Nižnej nad Oravou. Pracovníci Oravského múzea pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Márie Jagnešákovej pripravili hudobno – dramatický recitál s názvom VOHĽADY, na motívy diela A. Sládkoviča, ktorým chceli poukázať na priamy odkaz štúrovcov v slovenskej literatúre. Dramatický dej básne bol poprepájaný hudobnými motívmi a spevom známych ľudových piesní, čo ocenili i diváci v hľadisku. Preto veríme že účasť Oravského múzea na tomto podujatí prispeje k zviditeľneniu nielen Žilinského samosprávneho kraja, ale i regiónu Orava.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk