Späť

Hudobno-dramatický recitál Vohľady v podaní Oravského múzea

Oravský Podzámok, 24. 4. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v sobotu 22. apríla 2017 prezentovalo počas Národných slávností na Devíne.

Podujatie pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa v Bratislave konalo už po šiesty raz na počesť pôsobenia sv. Cyrila a Metoda a výstupu Štúrovcov na hrad Devín, ktoré majú v dejinách slovenského národa nezastupiteľné miesto. Organizátorom podujatia bol už tradične Dom Matice slovenskej v Bratislave. Slávnosť začala kladením vencov a kytíc k súsošiu sv. Cyrila a Metoda, pred pamätnú tabuľu Antona Bernoláka a pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvý výstup štúrovcov na Devín. O 11:00 h sa konala slávnostná ekumenická bohoslužba pri základoch veľkomoravského kostola. Tento rok bol hlavným organizátorom liturgickej časti podujatia Mons. Peter Rusnák.

V priestoroch dolného hradu sa v rámci Národných slávností na Devíne konal II. folklórny festival Matice slovenskej, na ktorom sa predstavili zástupcovia všetkých samosprávnych krajov. Program bol oficiálne otvorený štátnou hymnou a príhovormi predstaviteľov MS a čestných hostí.

Za Žilinský samosprávny kraj sa odprezentovalo Oravské múzeum a folklórny súbor ORAVAN z Nižnej nad Oravou. Pracovníci Oravského múzea pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Márie Jagnešákovej pripravili hudobno – dramatický recitál s názvom VOHĽADY, na motívy diela A. Sládkoviča, ktorým chceli poukázať na priamy odkaz štúrovcov v slovenskej literatúre. Dramatický dej básne bol poprepájaný hudobnými motívmi a spevom známych ľudových piesní, čo ocenili i diváci v hľadisku. Preto veríme že účasť Oravského múzea na tomto podujatí prispeje k zviditeľneniu nielen Žilinského samosprávneho kraja, ale i regiónu Orava.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.