Späť

Hudobno-dramatický recitál Vohľady v podaní Oravského múzea

Oravský Podzámok, 24. 4. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v sobotu 22. apríla 2017 prezentovalo počas Národných slávností na Devíne.

Podujatie pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa v Bratislave konalo už po šiesty raz na počesť pôsobenia sv. Cyrila a Metoda a výstupu Štúrovcov na hrad Devín, ktoré majú v dejinách slovenského národa nezastupiteľné miesto. Organizátorom podujatia bol už tradične Dom Matice slovenskej v Bratislave. Slávnosť začala kladením vencov a kytíc k súsošiu sv. Cyrila a Metoda, pred pamätnú tabuľu Antona Bernoláka a pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvý výstup štúrovcov na Devín. O 11:00 h sa konala slávnostná ekumenická bohoslužba pri základoch veľkomoravského kostola. Tento rok bol hlavným organizátorom liturgickej časti podujatia Mons. Peter Rusnák.

V priestoroch dolného hradu sa v rámci Národných slávností na Devíne konal II. folklórny festival Matice slovenskej, na ktorom sa predstavili zástupcovia všetkých samosprávnych krajov. Program bol oficiálne otvorený štátnou hymnou a príhovormi predstaviteľov MS a čestných hostí.

Za Žilinský samosprávny kraj sa odprezentovalo Oravské múzeum a folklórny súbor ORAVAN z Nižnej nad Oravou. Pracovníci Oravského múzea pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Márie Jagnešákovej pripravili hudobno – dramatický recitál s názvom VOHĽADY, na motívy diela A. Sládkoviča, ktorým chceli poukázať na priamy odkaz štúrovcov v slovenskej literatúre. Dramatický dej básne bol poprepájaný hudobnými motívmi a spevom známych ľudových piesní, čo ocenili i diváci v hľadisku. Preto veríme že účasť Oravského múzea na tomto podujatí prispeje k zviditeľneniu nielen Žilinského samosprávneho kraja, ale i regiónu Orava.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.