Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie s názvom „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“.

Program konferencie:

 • 9:00 – 9:30 Prezentácia účastníkov
 • 9:30 – 9:40 Privítanie účastníkov konferencie

PaedDr. Mária Jagnešáková (riaditeľka Oravského múzea P. O. H. v Dolnom Kubíne)

 • 9:40 – 10:00 Neolitické nálezy z Turca

Mgr. Marek Both (Slovenské národné múzeum v Martine) – Mgr. Katarína Baránková (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 10:00 – 10:20 Archeologický výskum na hradisku Ostražica v Nižnej, okr. Tvrdošín

Mgr. Barbora Danielová (Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne) – Mgr. Ľuboslav Záhorec (Archeovýskum s.r.o.)

 • 10:20 – 10:40 Archeologický výskum – Lučenec, úprava plôch za radnicou na ulici Dr. Herza, 2016

Mgr. Martin Miňo – Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. – Mgr. Monika Fratričová – Mgr. Zdenko Rusko (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica)

 • 10:40 – 11:00 Archeologický výskum Lietavského hradu, okr. Žilina

Mgr. Zora Bielichová – Mgr. Mário Bielich, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)  – Mgr. Michal Šimkovic

 • 11:00 – 11:20 Nové výsledky archeologického výskumu vo Fiľakove

Mgr. Bianka Vozárová (Hradné múzeum vo Fiľakove)

 • 11:20 – 11:40 Výskumná sezóna 2018 na Budatínskom hrade

Mgr. Zuzana Staneková (Považské múzeum v Žiline)

 • 11:40 – 12:00 Prehľad výskumných aktivít v roku 2018

Mgr. Veronika Kvietková – JUDr. Mgr. Martin Kvietok – Mgr. Tomáš Molota (Midland Adventure, s.r.o.)

 • 12:00 – 12:30 Diskusia
 • PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE: 12:30-13:20
 • 13:20-13:40 Nové poznatky z Demänovskej poludnice

Mgr. Martin Furman, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Žilina) – Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra) – Mgr. Zuzana Šimková (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)

 • 13:40 – 14:00 Pozoruhodné polykultúrne nálezisko Veľké skaly/Roháč v Podskalí, okr. Považská Bystrica

Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:00-14:20 Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice (Radzovce v období popolnicových polí)

Mgr. Jozef Ďuriš, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:20 – 14:40 Terénne relikty po pálení dreveného uhlia v katastri obce Babiná   

Mgr. Peter Debnár (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:40-15:00 Nedeštruktívny výskum vybraných povstaleckých objektov stredoslovenského regiónu

Mgr. Miloš Bordáč (Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 • 15:00- 15:30 – Diskusia

Konferencia sa uskutoční 6. decembra 2018 o 9:00h v Hradnej dvorane Oravský hradu v Oravskom Podzámku.