Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie s názvom „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“.

Program konferencie:

 • 9:00 – 9:30 Prezentácia účastníkov
 • 9:30 – 9:40 Privítanie účastníkov konferencie

PaedDr. Mária Jagnešáková (riaditeľka Oravského múzea P. O. H. v Dolnom Kubíne)

 • 9:40 – 10:00 Neolitické nálezy z Turca

Mgr. Marek Both (Slovenské národné múzeum v Martine) – Mgr. Katarína Baránková (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 10:00 – 10:20 Archeologický výskum na hradisku Ostražica v Nižnej, okr. Tvrdošín

Mgr. Barbora Danielová (Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne) – Mgr. Ľuboslav Záhorec (Archeovýskum s.r.o.)

 • 10:20 – 10:40 Archeologický výskum – Lučenec, úprava plôch za radnicou na ulici Dr. Herza, 2016

Mgr. Martin Miňo – Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. – Mgr. Monika Fratričová – Mgr. Zdenko Rusko (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica)

 • 10:40 – 11:00 Archeologický výskum Lietavského hradu, okr. Žilina

Mgr. Zora Bielichová – Mgr. Mário Bielich, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)  – Mgr. Michal Šimkovic

 • 11:00 – 11:20 Nové výsledky archeologického výskumu vo Fiľakove

Mgr. Bianka Vozárová (Hradné múzeum vo Fiľakove)

 • 11:20 – 11:40 Výskumná sezóna 2018 na Budatínskom hrade

Mgr. Zuzana Staneková (Považské múzeum v Žiline)

 • 11:40 – 12:00 Prehľad výskumných aktivít v roku 2018

Mgr. Veronika Kvietková – JUDr. Mgr. Martin Kvietok – Mgr. Tomáš Molota (Midland Adventure, s.r.o.)

 • 12:00 – 12:30 Diskusia
 • PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE: 12:30-13:20
 • 13:20-13:40 Nové poznatky z Demänovskej poludnice

Mgr. Martin Furman, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Žilina) – Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra) – Mgr. Zuzana Šimková (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)

 • 13:40 – 14:00 Pozoruhodné polykultúrne nálezisko Veľké skaly/Roháč v Podskalí, okr. Považská Bystrica

Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:00-14:20 Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice (Radzovce v období popolnicových polí)

Mgr. Jozef Ďuriš, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:20 – 14:40 Terénne relikty po pálení dreveného uhlia v katastri obce Babiná   

Mgr. Peter Debnár (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:40-15:00 Nedeštruktívny výskum vybraných povstaleckých objektov stredoslovenského regiónu

Mgr. Miloš Bordáč (Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 • 15:00- 15:30 – Diskusia

Konferencia sa uskutoční 6. decembra 2018 o 9:00h v Hradnej dvorane Oravský hradu v Oravskom Podzámku.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.