Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie s názvom „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“.

Program konferencie:

 • 9:00 – 9:30 Prezentácia účastníkov
 • 9:30 – 9:40 Privítanie účastníkov konferencie

PaedDr. Mária Jagnešáková (riaditeľka Oravského múzea P. O. H. v Dolnom Kubíne)

 • 9:40 – 10:00 Neolitické nálezy z Turca

Mgr. Marek Both (Slovenské národné múzeum v Martine) – Mgr. Katarína Baránková (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 10:00 – 10:20 Archeologický výskum na hradisku Ostražica v Nižnej, okr. Tvrdošín

Mgr. Barbora Danielová (Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne) – Mgr. Ľuboslav Záhorec (Archeovýskum s.r.o.)

 • 10:20 – 10:40 Archeologický výskum – Lučenec, úprava plôch za radnicou na ulici Dr. Herza, 2016

Mgr. Martin Miňo – Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. – Mgr. Monika Fratričová – Mgr. Zdenko Rusko (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica)

 • 10:40 – 11:00 Archeologický výskum Lietavského hradu, okr. Žilina

Mgr. Zora Bielichová – Mgr. Mário Bielich, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)  – Mgr. Michal Šimkovic

 • 11:00 – 11:20 Nové výsledky archeologického výskumu vo Fiľakove

Mgr. Bianka Vozárová (Hradné múzeum vo Fiľakove)

 • 11:20 – 11:40 Výskumná sezóna 2018 na Budatínskom hrade

Mgr. Zuzana Staneková (Považské múzeum v Žiline)

 • 11:40 – 12:00 Prehľad výskumných aktivít v roku 2018

Mgr. Veronika Kvietková – JUDr. Mgr. Martin Kvietok – Mgr. Tomáš Molota (Midland Adventure, s.r.o.)

 • 12:00 – 12:30 Diskusia
 • PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE: 12:30-13:20
 • 13:20-13:40 Nové poznatky z Demänovskej poludnice

Mgr. Martin Furman, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Žilina) – Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra) – Mgr. Zuzana Šimková (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)

 • 13:40 – 14:00 Pozoruhodné polykultúrne nálezisko Veľké skaly/Roháč v Podskalí, okr. Považská Bystrica

Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:00-14:20 Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice (Radzovce v období popolnicových polí)

Mgr. Jozef Ďuriš, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:20 – 14:40 Terénne relikty po pálení dreveného uhlia v katastri obce Babiná   

Mgr. Peter Debnár (Archeologický ústav SAV, Nitra)

 • 14:40-15:00 Nedeštruktívny výskum vybraných povstaleckých objektov stredoslovenského regiónu

Mgr. Miloš Bordáč (Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 • 15:00- 15:30 – Diskusia

Konferencia sa uskutoční 6. decembra 2018 o 9:00h v Hradnej dvorane Oravský hradu v Oravskom Podzámku.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.