150. výročie Oravského múzea – konferencia

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás pozýva na konferenciu pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea.

Program konferencie:

 • Otvorenie konferencie
 • Súčasnosť Oravského múzea. Projektová činnosť a obnovené expozície Oravského múzea
  PaedDr. Mária Jagnešáková
 • Oravské múzeum v písomnostiach Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči
  PhDr. Jana Kurucárová
 • Komplexná obnova Thurzovho paláca a tzv. Fary na Oravskom hrade
  Mgr. Jana Piecková, Mgr. Vladimír Majtan
 • Stručný prierez reštaurovaním zbierkových predmetov zo zbierok Oravského múzea
  Mgr. art. Štefan Kocka
 • Akvizičné aktivity Oravského múzea v súčasnosti
  Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.
 • Diskusia
 • Záver

Konferencia sa uskutoční 28. novembra 2018 o 10:00h v Literárnej expozícii P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

literarne@oravskemuzeum.sk
+421 43 586 47 80
www.fb.com/hviezdoslavdk