150. výročie Oravského múzea – konferencia

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás pozýva na konferenciu pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea.

Program konferencie:

 • Otvorenie konferencie
 • Súčasnosť Oravského múzea. Projektová činnosť a obnovené expozície Oravského múzea
  PaedDr. Mária Jagnešáková
 • Oravské múzeum v písomnostiach Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči
  PhDr. Jana Kurucárová
 • Komplexná obnova Thurzovho paláca a tzv. Fary na Oravskom hrade
  Mgr. Jana Piecková, Mgr. Vladimír Majtan
 • Stručný prierez reštaurovaním zbierkových predmetov zo zbierok Oravského múzea
  Mgr. art. Štefan Kocka
 • Akvizičné aktivity Oravského múzea v súčasnosti
  Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.
 • Diskusia
 • Záver

Konferencia sa uskutoční 28. novembra 2018 o 10:00h v Literárnej expozícii P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

literarne@oravskemuzeum.sk
+421 43 586 47 80
www.fb.com/hviezdoslavdk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.