150. výročie Oravského múzea – konferencia

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Vás pozýva na konferenciu pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea.

Program konferencie:

 • Otvorenie konferencie
 • Súčasnosť Oravského múzea. Projektová činnosť a obnovené expozície Oravského múzea
  PaedDr. Mária Jagnešáková
 • Oravské múzeum v písomnostiach Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči
  PhDr. Jana Kurucárová
 • Komplexná obnova Thurzovho paláca a tzv. Fary na Oravskom hrade
  Mgr. Jana Piecková, Mgr. Vladimír Majtan
 • Stručný prierez reštaurovaním zbierkových predmetov zo zbierok Oravského múzea
  Mgr. art. Štefan Kocka
 • Akvizičné aktivity Oravského múzea v súčasnosti
  Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD.
 • Diskusia
 • Záver

Konferencia sa uskutoční 28. novembra 2018 o 10:00h v Literárnej expozícii P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

literarne@oravskemuzeum.sk
+421 43 586 47 80
www.fb.com/hviezdoslavdk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.