Adventný koncert

Oravské múzeum Vás pozýva na 2. ročník Adventného koncertu na Oravskom hrade. Odznejú adventné i známe vianočné melódie, ktorými si spríjemnime čakanie na príchod najkrajších sviatkov roka. Predstaví sa sopranistka Agnesa Vrábľová a zboru Oravského múzea pod vedím Mareka Jamricha.

Program:

 • Veni, veni Emmanuel – gregoriánsky chorál (Zbor OM)
 • A. Stradella – Pieta Signore (A. Vrábľová)
 • Vivaldi/ Hochel – Počujte radosť utešenú (Zbor OM)
 • Caccini/ Vavilov – Ave Maria (A. Vrábľová)
 • Moryto/ Kusztyb – Zaspiewam Jezuskowi (Zbor OM)
 • L. Janáček – Modlitby Jenufy z opery Její pastorkyňa (A. Vrábľová)
 • Pavol Krška – Narodil sa Kristus Pán (Zbor OM)
 • W. Gomez – Ave Maria (A. Vrábľová)
 • K. Jenkins – Cantate Domino (Zbor OM)
 • B. Bakala – Vánoční ukolebavka (A. Vrábľová)
 • C. Franck – Panis Angelicus (Zbor OM)

Podujatie sa uskutoční 16. decembra 2018 o 15:00h v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade.

Vstupné na podujatie: 3,00€/ dospelí; 2,00€/študenti, dôchodcovia, ZŤP; 1,00€/ deti do 6 rokov.

Vstupenky je možné rezervovať telefonicky na telefónnom čísle +421 43 581 61 53 alebo mailom na adrese marketing@oravskemuzeum.sk.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.