Večer klasikov

Žilinský samosprávny kraj, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravská muzeálna spoločnosť

Vás srdečne pozývajú  na na ďalší ročník podujatia s názvom Večer klasikov.

Podujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2019 o 17.00 hod. v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava, v budove Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne.

Večer klasikov bude patriť prezentácii literárnej tvorby majstrov slova pochádzajúcich z Oravy. Prostredníctvom interpretov si budete môcť vypočuť ukážky z diel P. O. Hviezdoslava, Margity Figuli a Mila Urbana.

Podujatie je venované významným jubileám našich rodákov:

  • 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava
  • 115. výročie narodenia Mila Urbana
  • 110. výročie narodenia Margity Figuli

Vstup voľný.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.