Večer klasikov

Žilinský samosprávny kraj, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravská muzeálna spoločnosť

Vás srdečne pozývajú  na na ďalší ročník podujatia s názvom Večer klasikov.

Podujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2019 o 17.00 hod. v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava, v budove Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne.

Večer klasikov bude patriť prezentácii literárnej tvorby majstrov slova pochádzajúcich z Oravy. Prostredníctvom interpretov si budete môcť vypočuť ukážky z diel P. O. Hviezdoslava, Margity Figuli a Mila Urbana.

Podujatie je venované významným jubileám našich rodákov:

  • 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava
  • 115. výročie narodenia Mila Urbana
  • 110. výročie narodenia Margity Figuli

Vstup voľný.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.