História bližšie k deťom a mládeži

Počas prehliadky majú deti a študenti možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie aj interaktívnou formou. Tradičná prehliadka Oravského hradu je obohatená o stanovištia s odborným výkladom z našich dejín, ľudovej kultúry i historických zaujímavostí, ktoré určite oslovia nejedného milovníka histórie.

Podujatie je určené pre žiakov II. stupňa ZŠ a študenti SŠ – školské výlety ( len pre vopred ohlásené skupiny). Trasa prehliadky je tradičná aj s výkladom lektora.

Podujatie sa uskutoční 25.-26. septembra 2019. Vstupy do hradu v čase od 9.00 do 14.00h.

Vstupné na podujatie: študenti a žiaci 3,5 €; dospelé osoby 7 €. Na každých 15 žiakov/študentov má sprievodná osoba/vyučujúci nárok na bezplatný vstup.

Na podujatie je potrebná rezervácia.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.