História bližšie k deťom a mládeži

Počas prehliadky majú deti a študenti možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie aj interaktívnou formou. Tradičná prehliadka Oravského hradu je obohatená o stanovištia s odborným výkladom z našich dejín, ľudovej kultúry i historických zaujímavostí, ktoré určite oslovia nejedného milovníka histórie.

Podujatie je určené pre žiakov II. stupňa ZŠ a študenti SŠ – školské výlety ( len pre vopred ohlásené skupiny). Trasa prehliadky je tradičná aj s výkladom lektora.

Podujatie sa uskutoční 25.-26. septembra 2019. Vstupy do hradu v čase od 9.00 do 14.00h.

Vstupné na podujatie: študenti a žiaci 3,5 €; dospelé osoby 7 €. Na každých 15 žiakov/študentov má sprievodná osoba/vyučujúci nárok na bezplatný vstup.

Na podujatie je potrebná rezervácia.