Ľudia a poklady lužickej kultúry (Severozápadné Slovensko na rozhraní bronzového a železného veku)

Oravské múzeum prezentuje putovnú výstavu organizovanú v spolupráci so SNM v Martine a Považským múzeom v Žiline. Výstava sa venuje najmä regiónom: Orava, Považie a Turiec v dobe bronzovej a železnej, kedy túto oblasť osídľovala tzv. lužická kultúra. Prostredníctvom výstavy sa návštevníci oboznámia s ľuďmi, ktorí pred viac ako troma tisícročiami obývali širokú oblasť zaberajúcu takmer celé dnešné Poľsko, východné Nemecko, severné Čechy, Moravu a časť Slovenska. Výstava Ľudia a poklady lužickej kultúry na základe početných archeologických nálezov rekonštruuje spôsob života (osídlenie, odievanie, remeslá), obrany a pohrebné zvyklosti tejto pravekej kultúry.

Na výstave sú prezentované aj unikátne bronzové predmety, ktoré nositelia lužickej kultúry vyrábali a používali (šperky, ozdoby, zbrane). Tie sa často dostávali na veľké vzdialenosti do zahraničia. Zaujímavé pre návštevníkov budú aj repliky odevu lužického obyvateľstva, modely opevnenia, sídliska, hradiska, obytného domu, mohyly či rekonštrukcie žiarových hrobov a pohrebnej hranice.

V rámci výstavy bol vydaný aj katalóg, ktorý si môžete zakúpiť priamo na výstave alebo online TU.