Keď som ja valašil

Kultúrno – vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je poukázať na zaujímavosti zo života valachov v minulosti aj dnes. Počas podujatia návštevníkom priblíži interaktívnou formou pastiersku kultúru a ľudové hudobné nástroje Jaroslav Sloboda.

Podujatie sa uskutoční 8. júla 2018 v čase od 14:00 do 17:00h v areáli stanice Tanečník na Oravskej lesnej železnici.  Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni OLŽ. Vlaky premávajú podľa štandardného cestovného poriadku. Počas podujatia bude premávať parná lokomotíva Gontkulák.

Tešíme sa na Vašu návštevu

fb.com/oravskazeleznica
pokladnaolz@oravskemuzeum.sk
+421 905 500 646

Zakúpením vstupenky a svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely múzea.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.