Rašeliniská na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravuje v dňoch 20.6.- 21.6.2018 odborný medzinárodný seminár pod názvom Rašeliniská na Orave, ktorý sa uskutoční v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0052/16-00 „Rašeliniská vrchoviskové- európsky unikát poľsko- slovenského pohraničia“, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.

Seminár začína v stredu 20.6.2018 o 10:00 v Hradnej dvorane Oravského hradu v Oravskom Podzámku prezentáciami odborníkov z oblasti prírodných vied a ochrany prírody a pokračuje vo štvrtok 21.6.2018 autobusovou exkurziou na vybrané lokality slovensko-poľskej prihraničnej oblasti. Podujatie je určené širokej verejnosti.

Účasť na seminári a exkurzii je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 15.6.2018 e-mailom na adresu priroda@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na číslo 043/5816132, kde dostanete aj bližšie informácie.

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.