Rašeliniská na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravuje v dňoch 20.6.- 21.6.2018 odborný medzinárodný seminár pod názvom Rašeliniská na Orave, ktorý sa uskutoční v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0052/16-00 „Rašeliniská vrchoviskové- európsky unikát poľsko- slovenského pohraničia“, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.

Seminár začína v stredu 20.6.2018 o 10:00 v Hradnej dvorane Oravského hradu v Oravskom Podzámku prezentáciami odborníkov z oblasti prírodných vied a ochrany prírody a pokračuje vo štvrtok 21.6.2018 autobusovou exkurziou na vybrané lokality slovensko-poľskej prihraničnej oblasti. Podujatie je určené širokej verejnosti.

Účasť na seminári a exkurzii je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 15.6.2018 e-mailom na adresu priroda@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na číslo 043/5816132, kde dostanete aj bližšie informácie.