Rašeliniská na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravuje v dňoch 20.6.- 21.6.2018 odborný medzinárodný seminár pod názvom Rašeliniská na Orave, ktorý sa uskutoční v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0052/16-00 „Rašeliniská vrchoviskové- európsky unikát poľsko- slovenského pohraničia“, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.

Seminár začína v stredu 20.6.2018 o 10:00 v Hradnej dvorane Oravského hradu v Oravskom Podzámku prezentáciami odborníkov z oblasti prírodných vied a ochrany prírody a pokračuje vo štvrtok 21.6.2018 autobusovou exkurziou na vybrané lokality slovensko-poľskej prihraničnej oblasti. Podujatie je určené širokej verejnosti.

Účasť na seminári a exkurzii je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 15.6.2018 e-mailom na adresu priroda@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na číslo 043/5816132, kde dostanete aj bližšie informácie.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.