Svadby rodu Thurzo

Podujatie s názvom „Svadby rodu Thurzo“ prezentuje unikátne okamihy historickej svadby jedného z najvplyvnejších šľachtických rodov Uhorska – Thurzovcov.
Návštevníci budú mať možnosť stať sa súčasťou tejto významnej udalosti, zoznámia sa s dobovou módou, svadobnými tradíciami, hudbou i tancami a zažijú pravú šľachtický zábavu, kde nebudú chýbať delostrelecké salvy i napínavé šermiarske strety. Na bohatý a zaujímavý program sa môžete tešiť v podaní Spoločnosti Fringia.

Podujatie sa uskutoční 8. júla 2018 na Hlavnom nádvorí Oravského hradu od 13:00 do 17:00h. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni OH.

Vstupné: 3,00€/ dospelý; 2,00€/študent, ZŤP, dôchodca; 1,00€/ dieťa do 6 rokov.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

fb.com/oravacastle
+421 43 581 61 51
rezervacie@oravskemuzeum.sk

Zakúpením vstupenky a svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely múzea.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.