Stará hudba v starom hrade

Klasická historická prehliadka Oravského hradu obohatená o dobovú hudbu v podaní talentovaných hudobníkov.
Podujatie prebieha v termíne 14.-15. júla 2018 a je súčasťou prehliadky Základného a Veľkého okruhu v čase od 10:00 – 17:00 h.

 

Hudobný víkend vyvrcholí koncertom v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade v podaní hudobného telesa Amadeo quarteto.
Koncert sa uskutoční 15. júla 2018 o 17:00h. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni Oravského hradu.
Vstupné na koncert: 3,00€/ dospelá osoba; 2,00€/študent, ZŤP, dôchodca; 1,00€/ dieťa do 6 rokov

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.