Putovanie za remeslom

Podujatie s názvom „Putovanie za remeslom“ priblíži návštevníkom minulosť i súčasnosť remeselných činností a ich  zachovávanie v súčasnosti. Na hlavnom nádvorí Oravského hradu bude celý deň prebiehať tradičný remeselný jarmok, kde sa odprezentujú i „zabudnuté“ remeslá (hrnčiarstvo, drotárstvo, korytárstvo, kožušníctvo, modrotlač, kováčstvo, povrazníctvo, spracovanie ľanu, brašnárstvo, debnárstvo, šupoliarstvo, cinárstvo, šperkárstvo, čipkárstvo, pradiarstvo, remenárstvo, rezbárstvo, včelárstvo, košikárstvo), predstavia sa ľudové súbory z Poľska a zo Slovenska a nebude chýbať ani divadelné bábkové  predstavenie, v ktorom herci priblížia vzácne remeslo výroby drevených marionet. Čerešničkou na torte bude určite módna prehliadka odevov z modrotlače, ktoré sa vyrábajú  v súčasnosti.

Podujatie sa uskutoční 22. júla 2018 na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase 12:00 – 18:00h. Vstup na podujatie je bezplatný.

Program na hlavnom nádvorí:

12:00 – 12:05 Úvod – slovo moderátora
12:05 – 12:25 DFS Roháčik
12:25 – 12:40 Muzyka Orawska
12:40 – 13:55 Lokčiansky pramienok
12:55 – 13:55 Na skle maľované
13:55 – 14:15 Módna prehliadka
14:15 – 14:30 Brxa – hra na fujaru,píšťalu
14:30 – 14:50 FS Skalniok
14:50 – 15:05 ĽH Maľovaník
15:05 – 15:10 Slovo moderátora

15:10 – 15:30 Lokčianský pramienok
15:30 – 15:45 Módna prehliadka
15:45 – 16:05 Muzyka Orawska
16:05 – 16:20 Brxa – hra na fujaru, píšťalu
16:20 – 16:40 FS Skalniok
16:40 – 17:00 DFS Roháčik
17:00 – 17:05 slovo moderátora

17:05 – 17:20 Módna prehliadka
17:20 – 17:40 FS Skalniok
17:40 – 17:55 Brxa – hra na fujaru, píšťalu
17:55 – 18:00 Záver – slovo moderátora

Program na Filagórii:

12:00 – 12:05 Úvod – slovo moderátora
12:05 – 12:25 Muzyka Orawska
12:30 – 13:30 Divadlo Drevená krava
13:30 – 13:45 Lokčiansky pramienok
13:45 – 14:00 ĽH Maľovaník
14:05 – 14:30 DFS Roháčik
14:30 – 15:30 Divadlo Drevená krava
15:30 – 16:45 ĽH Maľovaník
16:45 – 16:50 Záver – slovo moderátora

 

Podujatie je realizované v rámci realizácie projektu „Pri ceste na dedine” – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PLSK.01.01.00-12-0070/16-00. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014 – 2020.

Zakúpením vstupenky a svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely múzea.