Putovanie za remeslom

Podujatie s názvom „Putovanie za remeslom“ priblíži návštevníkom minulosť i súčasnosť remeselných činností a ich  zachovávanie v súčasnosti. Na hlavnom nádvorí Oravského hradu bude celý deň prebiehať tradičný remeselný jarmok, kde sa odprezentujú i „zabudnuté“ remeslá (hrnčiarstvo, drotárstvo, korytárstvo, kožušníctvo, modrotlač, kováčstvo, povrazníctvo, spracovanie ľanu, brašnárstvo, debnárstvo, šupoliarstvo, cinárstvo, šperkárstvo, čipkárstvo, pradiarstvo, remenárstvo, rezbárstvo, včelárstvo, košikárstvo), predstavia sa ľudové súbory z Poľska a zo Slovenska a nebude chýbať ani divadelné bábkové  predstavenie, v ktorom herci priblížia vzácne remeslo výroby drevených marionet. Čerešničkou na torte bude určite módna prehliadka odevov z modrotlače, ktoré sa vyrábajú  v súčasnosti.

Podujatie sa uskutoční 22. júla 2018 na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase 12:00 – 18:00h. Vstup na podujatie je bezplatný.

Program na hlavnom nádvorí:

12:00 – 12:05 Úvod – slovo moderátora
12:05 – 12:25 DFS Roháčik
12:25 – 12:40 Muzyka Orawska
12:40 – 13:55 Lokčiansky pramienok
12:55 – 13:55 Na skle maľované
13:55 – 14:15 Módna prehliadka
14:15 – 14:30 Brxa – hra na fujaru,píšťalu
14:30 – 14:50 FS Skalniok
14:50 – 15:05 ĽH Maľovaník
15:05 – 15:10 Slovo moderátora

15:10 – 15:30 Lokčianský pramienok
15:30 – 15:45 Módna prehliadka
15:45 – 16:05 Muzyka Orawska
16:05 – 16:20 Brxa – hra na fujaru, píšťalu
16:20 – 16:40 FS Skalniok
16:40 – 17:00 DFS Roháčik
17:00 – 17:05 slovo moderátora

17:05 – 17:20 Módna prehliadka
17:20 – 17:40 FS Skalniok
17:40 – 17:55 Brxa – hra na fujaru, píšťalu
17:55 – 18:00 Záver – slovo moderátora

Program na Filagórii:

12:00 – 12:05 Úvod – slovo moderátora
12:05 – 12:25 Muzyka Orawska
12:30 – 13:30 Divadlo Drevená krava
13:30 – 13:45 Lokčiansky pramienok
13:45 – 14:00 ĽH Maľovaník
14:05 – 14:30 DFS Roháčik
14:30 – 15:30 Divadlo Drevená krava
15:30 – 16:45 ĽH Maľovaník
16:45 – 16:50 Záver – slovo moderátora

 

Podujatie je realizované v rámci realizácie projektu „Pri ceste na dedine” – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PLSK.01.01.00-12-0070/16-00. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014 – 2020.

Zakúpením vstupenky a svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely múzea.

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.