Putovanie za remeslom

Podujatie s názvom „Putovanie za remeslom“ priblíži návštevníkom minulosť i súčasnosť remeselných činností a ich  zachovávanie v súčasnosti. Na hlavnom nádvorí Oravského hradu bude celý deň prebiehať tradičný remeselný jarmok, kde sa odprezentujú i „zabudnuté“ remeslá (hrnčiarstvo, drotárstvo, korytárstvo, kožušníctvo, modrotlač, kováčstvo, povrazníctvo, spracovanie ľanu, brašnárstvo, debnárstvo, šupoliarstvo, cinárstvo, šperkárstvo, čipkárstvo, pradiarstvo, remenárstvo, rezbárstvo, včelárstvo, košikárstvo), predstavia sa ľudové súbory z Poľska a zo Slovenska a nebude chýbať ani divadelné bábkové  predstavenie, v ktorom herci priblížia vzácne remeslo výroby drevených marionet. Čerešničkou na torte bude určite módna prehliadka odevov z modrotlače, ktoré sa vyrábajú  v súčasnosti.

Podujatie sa uskutoční 22. júla 2018 na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase 12:00 – 18:00h. Vstup na podujatie je bezplatný.

Program na hlavnom nádvorí:

12:00 – 12:05 Úvod – slovo moderátora
12:05 – 12:25 DFS Roháčik
12:25 – 12:40 Muzyka Orawska
12:40 – 13:55 Lokčiansky pramienok
12:55 – 13:55 Na skle maľované
13:55 – 14:15 Módna prehliadka
14:15 – 14:30 Brxa – hra na fujaru,píšťalu
14:30 – 14:50 FS Skalniok
14:50 – 15:05 ĽH Maľovaník
15:05 – 15:10 Slovo moderátora

15:10 – 15:30 Lokčianský pramienok
15:30 – 15:45 Módna prehliadka
15:45 – 16:05 Muzyka Orawska
16:05 – 16:20 Brxa – hra na fujaru, píšťalu
16:20 – 16:40 FS Skalniok
16:40 – 17:00 DFS Roháčik
17:00 – 17:05 slovo moderátora

17:05 – 17:20 Módna prehliadka
17:20 – 17:40 FS Skalniok
17:40 – 17:55 Brxa – hra na fujaru, píšťalu
17:55 – 18:00 Záver – slovo moderátora

Program na Filagórii:

12:00 – 12:05 Úvod – slovo moderátora
12:05 – 12:25 Muzyka Orawska
12:30 – 13:30 Divadlo Drevená krava
13:30 – 13:45 Lokčiansky pramienok
13:45 – 14:00 ĽH Maľovaník
14:05 – 14:30 DFS Roháčik
14:30 – 15:30 Divadlo Drevená krava
15:30 – 16:45 ĽH Maľovaník
16:45 – 16:50 Záver – slovo moderátora

 

Podujatie je realizované v rámci realizácie projektu „Pri ceste na dedine” – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PLSK.01.01.00-12-0070/16-00. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014 – 2020.

Zakúpením vstupenky a svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely múzea.

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.