Lesnou železnicou za Mikulášom

Mikuláš neobíde ani našu druhú najväčšiu expozíciu – Oravskú lesnú železnicu.

Pozýva Vás previezť sa spolu s ním a jeho družinou našim vláčikom zo stanice Tanečník na stanicu Sedlo Beskyd.

V cene cestovného lístka je jazda vláčikom, účasť na programe, sladká odmena i teplý čaj.

 

Podujatie sa uskutoční 1.decembra 2019. Jazdy vlakom sa uskutočnia v časoch: 11.00, 13.00, 14.30 a 15.45 h.

Prosíme návštevníkov o prítomnosť na stanici Tanečník minimálne 20 minút pred časom odchodu vlaku.

Vstupné na podujatie:

5,00€/dospelí.

2,50€/deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP.

1,00€/deti do 6 rokov.

Predaj vstupeniek prebehne na mieste.

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.