Deň múzeí v Oravskom múzeu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií poskytne 50% zľavu zo vstupného do všetkých expozícií. Zľava je poskytnutá všetkým návštevníkom 18. mája 2019 počas celého dňa.

Tešíme sa na vašu návštevu v expozíciách Oravského múzea.

informacie@oravskemuzeum.sk