Deň múzeí v Oravskom múzeu

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií poskytne 50% zľavu zo vstupného do všetkých expozícií. Zľava je poskytnutá všetkým návštevníkom 18. mája 2019 počas celého dňa.

Tešíme sa na vašu návštevu v expozíciách Oravského múzea.

informacie@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

SK:

Od 1.11.2019 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. For more detailed information, visit the article HERE.