Späť

Odborný medzinárodný seminár: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“

Oravský Podzámok, 23. 11. 2017: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, a poľský partner Orawski Park Etnograficzny Zubricza Górna, dňa 23. 11. 2017 zorganizovali v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu v Oravskom Podzámku odborný medzinárodný seminár pod názvom: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“, ktorý sa realizoval v rámci projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, č. PL-SK 01.01. 00-120070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.
Na uvedenom seminári odznelo celkovo 13 odborných príspevkov, ktoré priblížili záujemcom o danú problematiku postupný vývoj remeselnej výroby nielen na území súčasného, ale i historického regiónu Oravy, regiónu Liptova a územia Sądecka, ale i uchovávanie remeselných tradícií v súčasnosti formou prezentácií a interaktívnych podujatí. Na seminári sa aktívne zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských inštitúcii daného projektu a výsledkom bude zborník zo seminára, ktorý Oravské múzeum pripraví do tlače v roku 2018.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
historia@oravskemuzeum.skl
www.oravskemuzeum.sk