Späť

Odborný medzinárodný seminár: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“

Oravský Podzámok, 23. 11. 2017: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, a poľský partner Orawski Park Etnograficzny Zubricza Górna, dňa 23. 11. 2017 zorganizovali v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu v Oravskom Podzámku odborný medzinárodný seminár pod názvom: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“, ktorý sa realizoval v rámci projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, č. PL-SK 01.01. 00-120070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.
Na uvedenom seminári odznelo celkovo 13 odborných príspevkov, ktoré priblížili záujemcom o danú problematiku postupný vývoj remeselnej výroby nielen na území súčasného, ale i historického regiónu Oravy, regiónu Liptova a územia Sądecka, ale i uchovávanie remeselných tradícií v súčasnosti formou prezentácií a interaktívnych podujatí. Na seminári sa aktívne zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských inštitúcii daného projektu a výsledkom bude zborník zo seminára, ktorý Oravské múzeum pripraví do tlače v roku 2018.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
historia@oravskemuzeum.skl
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.