Späť

Odborný medzinárodný seminár: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“

Oravský Podzámok, 23. 11. 2017: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, a poľský partner Orawski Park Etnograficzny Zubricza Górna, dňa 23. 11. 2017 zorganizovali v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu v Oravskom Podzámku odborný medzinárodný seminár pod názvom: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“, ktorý sa realizoval v rámci projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, č. PL-SK 01.01. 00-120070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.
Na uvedenom seminári odznelo celkovo 13 odborných príspevkov, ktoré priblížili záujemcom o danú problematiku postupný vývoj remeselnej výroby nielen na území súčasného, ale i historického regiónu Oravy, regiónu Liptova a územia Sądecka, ale i uchovávanie remeselných tradícií v súčasnosti formou prezentácií a interaktívnych podujatí. Na seminári sa aktívne zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských inštitúcii daného projektu a výsledkom bude zborník zo seminára, ktorý Oravské múzeum pripraví do tlače v roku 2018.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
historia@oravskemuzeum.skl
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.