Späť

Oravské múzeum otvára brány Oravského hradu

Oravský Podzámok 25. apríl 2017 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj si tento rok pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky o Oravskom hrade a 450.výročie narodenia Juraja Thurza. V dňoch 29.4. – 1.5.2017 Oravské múzeum otvára brány Oravského hradu a pri tejto príležitosti pripravilo už tradičné podujatie Thurzove slávnosti s bohatým kultúrnym programom a historickým jarmokom. V sobotu začne na Hlavnom nádvorí o 13:00 hod. program, v ktorom gróf Abaffy privíta Juraja Thurza a na jeho počesť mu svoje umenie predvedú šermiari, predstaví sa detský folklórny súbor Oravanček, zaznie gajdošské hudobné pásmo Ozveny hradných múrov i dramaticko-hudobný recitál Vohľady. Slávnosti pokračujú nedeľným programom, kde bude obcou Oravský Podzámok o 12:00 hod. prechádzať historický sprievod s kráľom Rudolfom II. a jeho družinou. Program bude pokračovať svätou omšou o 13:00 hod. v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade, ktorú bude celebrovať dekan Mgr. Blažej Dibdiak a o 14:00 hod. na Hlavnom nádvorí návštevníci uvidia šermiarske vystúpenia, dobovú i ľudovú hudbu, dvorské tance, divadelné predstavenia a zaujímavé aktivity pre deti. Thurzove slávnosti zakončíme v pondelok 1.5.2017, kde historická prehliadka hradu bude obohatená o rytierske súboje, dobovú hudbu a tradičný historický jarmok. Počas slávnosti budú predlžené otváracie hodiny Oravského hradu od 8:30 do 18:00 hod..

Na novú sezónu sme pripravili niekoľko noviniek. Súčasťou historickej prehliadky v Korvínovom paláci je po rekonštrukcii opäť zaradená slúžkina miestnosť, spálňa a v priebehu mesiaca máj i miestnosť budoáru. V mesiaci máj sa na Oravskom hrade bude konať celoslovenské kolo IQ olympiády. Súťaže sa zúčastnia žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií z celého Slovenska a svoj intelekt si zmerajú pri riešení logických úloh. V druhej polovici mája pripravujeme v Hradnej dvorane výstavu zameranú na sklomaľby zo zbierkového fondu Oravského múzea. V letných mesiacoch si návštevníci budú môcť pozrieť časť zreštaurovaných priestorov Thurzovho paláca. Vzhľadom k tomu, že Oravský hrad je rozsiahly komplex zložený z 27 objektov. Ponúkame tri okruhy na prehliadku Oravského hradu.

Posledný aprílový víkend môžu návštevníci navštíviť i expozíciu Oravskej lesnej železnice. V nedeľu 30.apríla 2017 je pre návštevníkov pripravené podujatie „Staviame my máje“ so začiatkom o 12:00 hod. v areáli stanice Tanečník. Tradície spojené so sviatkom 1.mája priblíži folklórny súbor Tanečník z Oravskej Lesnej. „Veríme, že návštevníci využijú predlžený víkend a vyberú si z bohatej ponuky Oravského múzea. Pripravili sme pre nich bohatý historický program, ktorý sa bude niesť v zamení dobovej atmosféry 16. – 17. storočia, kedy si pripomenieme 750. výročie prvej písomnej zmienky o oravskom hrade a 450. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších majiteľov Oravského hradu – Juraja Thurza“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.