Späť

Otvorenie expozície Oravské zemianstvo

Oravský Podzámok, 1. 8. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, otvorí počas Podroháčskych folklórnych slávností, dňa 5. augusta 2017, v Múzeu oravskej dediny v Zuberci novú expozíciu Oravské zemianstvo. Expozícia je nainštalovaná v objekte kópie zemianskej kúrie z Vyšného Kubína, ktorá je v správe Oravského múzea. Zemianska kúria je pozoruhodným sídlom príslušníkov zemianskeho rodu Meško, ktorým poskytovala reprezentatívne a pohodlné bývanie ešte začiatkom 16. storočia. Murovaná časť kúrie vežovitého charakteru vznikla pravdepodobne už v roku 1520 a súčasný tvar nadobudla v 18. storočí zrubovou prístavbou. Radí sa medzi neskoro renesančné stavby. Je zariadená v čiastočne dobovom štýle zemianskej rezidencie so salónikom. „Expozícia prostredníctvom vzácnych exponátov z bohatého zbierkového fondu Oravského múzea, odboru histórie a etnografie, prezentuje honosne zariadený interiér zemianskeho domu, ktorý približuje komfort životných potrieb nižšej šľachty – zemianstva na Orave“, približuje riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Expozícia Oravské zemianstvo zároveň poskytuje širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa s históriou, životom, kultúrou, ale aj súčasnými aktivitami oravských zemianskych rodov.
V druhej časti zemianskej kúrie Oravské múzeum prezentuje expozície, ktoré patria pod jeho správu, a prostredníctvom výstavy Keď som ja valašil približuje vplyv valaskej kolonizácie na život a kultúru obyvateľov Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
etnografia@oravskemuzeum.sk