Späť

Otvorenie expozície Oravské zemianstvo

Oravský Podzámok, 1. 8. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, otvorí počas Podroháčskych folklórnych slávností, dňa 5. augusta 2017, v Múzeu oravskej dediny v Zuberci novú expozíciu Oravské zemianstvo. Expozícia je nainštalovaná v objekte kópie zemianskej kúrie z Vyšného Kubína, ktorá je v správe Oravského múzea. Zemianska kúria je pozoruhodným sídlom príslušníkov zemianskeho rodu Meško, ktorým poskytovala reprezentatívne a pohodlné bývanie ešte začiatkom 16. storočia. Murovaná časť kúrie vežovitého charakteru vznikla pravdepodobne už v roku 1520 a súčasný tvar nadobudla v 18. storočí zrubovou prístavbou. Radí sa medzi neskoro renesančné stavby. Je zariadená v čiastočne dobovom štýle zemianskej rezidencie so salónikom. „Expozícia prostredníctvom vzácnych exponátov z bohatého zbierkového fondu Oravského múzea, odboru histórie a etnografie, prezentuje honosne zariadený interiér zemianskeho domu, ktorý približuje komfort životných potrieb nižšej šľachty – zemianstva na Orave“, približuje riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Expozícia Oravské zemianstvo zároveň poskytuje širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa s históriou, životom, kultúrou, ale aj súčasnými aktivitami oravských zemianskych rodov.
V druhej časti zemianskej kúrie Oravské múzeum prezentuje expozície, ktoré patria pod jeho správu, a prostredníctvom výstavy Keď som ja valašil približuje vplyv valaskej kolonizácie na život a kultúru obyvateľov Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
etnografia@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.