Späť

Otvorenie expozície Oravské zemianstvo

Oravský Podzámok, 1. 8. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, otvorí počas Podroháčskych folklórnych slávností, dňa 5. augusta 2017, v Múzeu oravskej dediny v Zuberci novú expozíciu Oravské zemianstvo. Expozícia je nainštalovaná v objekte kópie zemianskej kúrie z Vyšného Kubína, ktorá je v správe Oravského múzea. Zemianska kúria je pozoruhodným sídlom príslušníkov zemianskeho rodu Meško, ktorým poskytovala reprezentatívne a pohodlné bývanie ešte začiatkom 16. storočia. Murovaná časť kúrie vežovitého charakteru vznikla pravdepodobne už v roku 1520 a súčasný tvar nadobudla v 18. storočí zrubovou prístavbou. Radí sa medzi neskoro renesančné stavby. Je zariadená v čiastočne dobovom štýle zemianskej rezidencie so salónikom. „Expozícia prostredníctvom vzácnych exponátov z bohatého zbierkového fondu Oravského múzea, odboru histórie a etnografie, prezentuje honosne zariadený interiér zemianskeho domu, ktorý približuje komfort životných potrieb nižšej šľachty – zemianstva na Orave“, približuje riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Expozícia Oravské zemianstvo zároveň poskytuje širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa s históriou, životom, kultúrou, ale aj súčasnými aktivitami oravských zemianskych rodov.
V druhej časti zemianskej kúrie Oravské múzeum prezentuje expozície, ktoré patria pod jeho správu, a prostredníctvom výstavy Keď som ja valašil približuje vplyv valaskej kolonizácie na život a kultúru obyvateľov Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
etnografia@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.