Späť

„A národ oboril sa na národ“

Dolný Kubín, 1. 8. 2017 – v pondelok 31. júla 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „A národ oboril sa na národ“ .
Putovná medzinárodná výstava výtvarných prác s tematikou 1. svetovej vojny sa formovala pri príležitosti stého výročia Veľkej vojny. Prvá vernisáž sa uskutočnila v roku 2014 v maďarskom Székesfehérváre. Následne putovala do rôznych miest na území Maďarska, Slovenska, Rumunska a Poľska. V každom meste sa kolekcia rozširuje o nové práce miestnych výtvarníkov. Kolekciu obrazov vystavenú vo Florinovom dome obohatili svojimi dielkami žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa a rezbár Juraj Šinal z Medzibrodia. Vernisáž poctili svojou účasťou okrem verejnosti aj členovia klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného, vojenského klubu Krajczáros zo Székesfehérváru a členovia nadácie M. R. Štefánika z Bratislavy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

„A národ oboril sa na národ“ „A národ oboril sa na národ“ „A národ oboril sa na národ“

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.