Späť

„A národ oboril sa na národ“

Dolný Kubín, 1. 8. 2017 – v pondelok 31. júla 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „A národ oboril sa na národ“ .
Putovná medzinárodná výstava výtvarných prác s tematikou 1. svetovej vojny sa formovala pri príležitosti stého výročia Veľkej vojny. Prvá vernisáž sa uskutočnila v roku 2014 v maďarskom Székesfehérváre. Následne putovala do rôznych miest na území Maďarska, Slovenska, Rumunska a Poľska. V každom meste sa kolekcia rozširuje o nové práce miestnych výtvarníkov. Kolekciu obrazov vystavenú vo Florinovom dome obohatili svojimi dielkami žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa a rezbár Juraj Šinal z Medzibrodia. Vernisáž poctili svojou účasťou okrem verejnosti aj členovia klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného, vojenského klubu Krajczáros zo Székesfehérváru a členovia nadácie M. R. Štefánika z Bratislavy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

„A národ oboril sa na národ“ „A národ oboril sa na národ“ „A národ oboril sa na národ“

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.