Späť

„A národ oboril sa na národ“

Dolný Kubín, 1. 8. 2017 – v pondelok 31. júla 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „A národ oboril sa na národ“ .
Putovná medzinárodná výstava výtvarných prác s tematikou 1. svetovej vojny sa formovala pri príležitosti stého výročia Veľkej vojny. Prvá vernisáž sa uskutočnila v roku 2014 v maďarskom Székesfehérváre. Následne putovala do rôznych miest na území Maďarska, Slovenska, Rumunska a Poľska. V každom meste sa kolekcia rozširuje o nové práce miestnych výtvarníkov. Kolekciu obrazov vystavenú vo Florinovom dome obohatili svojimi dielkami žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa a rezbár Juraj Šinal z Medzibrodia. Vernisáž poctili svojou účasťou okrem verejnosti aj členovia klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného, vojenského klubu Krajczáros zo Székesfehérváru a členovia nadácie M. R. Štefánika z Bratislavy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

„A národ oboril sa na národ“ „A národ oboril sa na národ“ „A národ oboril sa na národ“