Späť

Nočná prehliadka „Keď sa zotmie na Oravskom hrade“, Polepetko, Vône a chute húb.

Oravský Podzámok, 27.7.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice pestrý program na spríjemnenie prázdninového víkendu. V piatok 28.7.2017 sa uskutoční v poradí druhá nočná prehliadka Oravského hradu – „Keď sa zotmie na Oravskom hrade“. Nedeľa 30. 7. 2017 bude venovaná XXVI. ročníku „Divadla na hrade“ a podujatiu „Vône a chute húb“ na Oravskej lesnej železnici.
Nočnou prehliadkou sa návštevníci vrátia do minulosti plnej tajomných bytostí. Stretnete sa s hradnými strašidlami, zažijete popravu bosorky a zoznámite sa s rodinou Adamsovcov. Čaká na Vás tanečné vystúpenie, šermiari, bezhlavý jazdec, hudobníci a speváci. Počas prehliadky sa budete báť, ale aj sa smiať. Predaj lístkov je možný prostredníctvom online objednávky, vstupy každých 15 minút od 20:30 hod do 0:30 hod. Podujatie je vhodné pre návštevníkov od 12 rokov (vrátane).
Divadlo na hrade patrí k tradičným podujatiam a v tomto roku Vám Divadlo Etudy zahrá príbeh o nenapraviteľnom a milom Polepetkovi, ktorého obľubujú všetci malí i veľkí. Predstavenie sa odohrá dvakrát o 13:00 hod a 15:00 hod na nádvorí Oravského hradu.
Areál Oravskej lesnej železnice sa zmení na miesto určené pre milovníkov hubárčenia a tradičných špecialít z húb. Počas podujatia bude návštevníkom priblížená Orava ako hubársky kraj z pohľadu minulosti, ale aj súčasnosti. Hubári si budú môcť vymieňať skúsenosti prostredníctvom poradne pre hubárov a na najmladších čaká rozprávkový les. Bude pripravená ochutnávka tradičnej oravskej kuchyne a pokrmov pripravených z húb. Podujatie bude trvať od 10:00 hod do 17:00 hod.
„Verím, že z bohatej ponuky, ktorú Oravské múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov si vyberú tínedžeri, rodiny s deťmi i milovníci prírody.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

plagat ked sa zotmie Plagat ked sa zotmie PL plagat 2017 divadlo na hrade lagat vone a chute hub 2017

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.