Späť

Otvorenie 64. Hviezdoslavovho Kubína – Seniorenky

 

Dolný Kubín, 20.6. 2018 – v utorok 19. júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v rámci 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína uskutočnilo už po piatykrát sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. Sprievodnému podujatiu predchádzal pietny akt pri hrobe P. O. Hviezdoslava na miestnom cintoríne a taktiež otvorenie 64. Hviezdoslavovho Kubína pri soche básnika pred budovou Bibliotéky Čaplovičiany. Slávnostnú atmosféru otvorenia celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy umocnil spevokol seniorov z Denného centra pri Klube dôchodcov pod vedením J. Gruchaláka a husľový súbor zo ZUŠ Ivana Ballu pod vedením Marty Mikšíkovej.

Seniorenky otvorila riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala na podujatí aj vzácneho hosťa, spisovateľa Antona Laučeka. V prvej časti programu v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava sa predstavilo šesť recitátorov seniorov. Okrem prednesu diel literárnych klasikov (P. O. Hviezdoslav, T. H. Florin) zaznela i vlastná tvorba recitátorov. V druhej časti programu vystúpil pán Anton Lauček, ktorý svoju prednášku na tému „Literatúra a spoločnosť“ doplnil ukážkami zo svojej bohatej literárnej tvorby. Satiricky ladené mikropoviedky poukazujúce na tragikomiku dnešného života zožali u účastníkov podujatia veľký úspech.

 

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.