Späť

Otvorenie 64. Hviezdoslavovho Kubína – Seniorenky

 

Dolný Kubín, 20.6. 2018 – v utorok 19. júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v rámci 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína uskutočnilo už po piatykrát sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. Sprievodnému podujatiu predchádzal pietny akt pri hrobe P. O. Hviezdoslava na miestnom cintoríne a taktiež otvorenie 64. Hviezdoslavovho Kubína pri soche básnika pred budovou Bibliotéky Čaplovičiany. Slávnostnú atmosféru otvorenia celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy umocnil spevokol seniorov z Denného centra pri Klube dôchodcov pod vedením J. Gruchaláka a husľový súbor zo ZUŠ Ivana Ballu pod vedením Marty Mikšíkovej.

Seniorenky otvorila riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala na podujatí aj vzácneho hosťa, spisovateľa Antona Laučeka. V prvej časti programu v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava sa predstavilo šesť recitátorov seniorov. Okrem prednesu diel literárnych klasikov (P. O. Hviezdoslav, T. H. Florin) zaznela i vlastná tvorba recitátorov. V druhej časti programu vystúpil pán Anton Lauček, ktorý svoju prednášku na tému „Literatúra a spoločnosť“ doplnil ukážkami zo svojej bohatej literárnej tvorby. Satiricky ladené mikropoviedky poukazujúce na tragikomiku dnešného života zožali u účastníkov podujatia veľký úspech.

 

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk