Späť

Otvorenie 64. Hviezdoslavovho Kubína – Seniorenky

 

Dolný Kubín, 20.6. 2018 – v utorok 19. júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v rámci 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína uskutočnilo už po piatykrát sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. Sprievodnému podujatiu predchádzal pietny akt pri hrobe P. O. Hviezdoslava na miestnom cintoríne a taktiež otvorenie 64. Hviezdoslavovho Kubína pri soche básnika pred budovou Bibliotéky Čaplovičiany. Slávnostnú atmosféru otvorenia celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy umocnil spevokol seniorov z Denného centra pri Klube dôchodcov pod vedením J. Gruchaláka a husľový súbor zo ZUŠ Ivana Ballu pod vedením Marty Mikšíkovej.

Seniorenky otvorila riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala na podujatí aj vzácneho hosťa, spisovateľa Antona Laučeka. V prvej časti programu v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava sa predstavilo šesť recitátorov seniorov. Okrem prednesu diel literárnych klasikov (P. O. Hviezdoslav, T. H. Florin) zaznela i vlastná tvorba recitátorov. V druhej časti programu vystúpil pán Anton Lauček, ktorý svoju prednášku na tému „Literatúra a spoločnosť“ doplnil ukážkami zo svojej bohatej literárnej tvorby. Satiricky ladené mikropoviedky poukazujúce na tragikomiku dnešného života zožali u účastníkov podujatia veľký úspech.

 

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.