Späť

Medzinárodný deň detí na Oravskom hrade a Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok, 25.5.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo pre najmenších návštevníkov Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice interaktívny program. Na Oravskom hrade sa deti stretnú s naozajstnými rozprávkovými bytosťami. „ Pre najmenších návštevníkov sme pripravili v dňoch od 27.5 do 31.5.2018 veľmi obľúbené a najviac navštevované kultúrno-vzdelávacie podujatie pod názvom : Rozprávkový svet na oravskom hrade. Deti budú spolu s Pippi Dlhou Pančuchou hľadať poklad, ktorý jej zanechal pirátsky otec“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
V nedeľu (27.5.2018) bude podujatie prebiehať od 10:00 do 17:00 hod. a počas pracovných dní (28.5. – 31.5.2018) od 9:00 do 14:00 hod.
Na Oravskej lesnej železnici sme pre deti pripravili v dňoch od 7.6. do 10.6.2018 „Rozprávkový vláčik“. Deti sa prevezú vláčikom rozprávkovým lesom a tiež uvidia netradičné spracovanie rozprávky o Troch prasiatkach . Počas podujatia sa návštevníci odvezú zo stanice Tanečník do stanice Sedlo Beskyd. Rozprávkové jazdy pre turistov budú premávať v týchto časových intervaloch:
Štvrtok – Piatok: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 hod.
Sobota – Nedeľa: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:45 hod. a 17:00 hod.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.