Späť

Otvorenie 63. Hviezdoslavovho Kubína – Seniorenky

Dolný Kubín, 22.6. 2017 – v utorok 20. júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v rámci 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína uskutočnilo už po štvrtýkrát sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. Sprievodnému podujatiu predchádzal pietny akt pri hrobe P. O. Hviezdoslava na miestnom cintoríne a taktiež otvorenie 63. Hviezdoslavovho Kubína pri soche básnika. Atmosféru dotváral spevokol seniorov a žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa.
V príjemnej atmosfére literárnej expozície P. O. Hviezdoslava sa predstavilo sedem recitátorov, seniorov. Podujatie otvorila v mene riaditeľky PaedDr. Márie Jagnešákovej vedúca Literárnovedného oddelenia, Mgr. Katarína Ileninová. Okrem prednesu diel literárnych klasikov zaznela aj vlastná tvorba recitátorov a taktiež prednes v rodnom ruskom jazyku jednej recitátorky.
Na záver podujatia ocenila výkony a zanietenosť seniorských recitátorov Mgr. Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra v Bratislave.

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk