Späť

Otvorenie 63. Hviezdoslavovho Kubína – Seniorenky

Dolný Kubín, 22.6. 2017 – v utorok 20. júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v rámci 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína uskutočnilo už po štvrtýkrát sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. Sprievodnému podujatiu predchádzal pietny akt pri hrobe P. O. Hviezdoslava na miestnom cintoríne a taktiež otvorenie 63. Hviezdoslavovho Kubína pri soche básnika. Atmosféru dotváral spevokol seniorov a žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa.
V príjemnej atmosfére literárnej expozície P. O. Hviezdoslava sa predstavilo sedem recitátorov, seniorov. Podujatie otvorila v mene riaditeľky PaedDr. Márie Jagnešákovej vedúca Literárnovedného oddelenia, Mgr. Katarína Ileninová. Okrem prednesu diel literárnych klasikov zaznela aj vlastná tvorba recitátorov a taktiež prednes v rodnom ruskom jazyku jednej recitátorky.
Na záver podujatia ocenila výkony a zanietenosť seniorských recitátorov Mgr. Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra v Bratislave.

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.