Späť

Od poézie k divadlu

Dolný Kubín, 13. 6. 2017 – v pondelok 12. júna 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Od poézie k divadlu v Oravskom múzeu“ .
Oravské múzeum je prirodzene späté s poéziou cez osobu P. O. Hviezdoslava. Výstava sa snaží návštevníka oboznámiť s vývojom, ktorý prebiehal v múzeu od 50. rokov 20. storočia, keď sa začali organizovať literárne večery. Táto tradícia pretrvala až do 90. rokov, keď sa pretransformovali na literárno-hudobné a neskôr na literárno-dramatické pásma, čo viedlo k vzniku Poetického divadla.
V roku 1996 vzniká pri Oravskom múzeu aj Malé poetické divadlo, ktoré úspešne reprezentovalo múzeum niekoľkokrát na celoslovenskej súťaži divadiel poézie. Návštevník má možnosť prezrieť autentické divadelné kostýmy, originálne scenáre a fotografie z jednotlivých predstavení.

Zdroj: Oravské múzeum POH
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.