Späť

Od poézie k divadlu

Dolný Kubín, 13. 6. 2017 – v pondelok 12. júna 2017 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Od poézie k divadlu v Oravskom múzeu“ .
Oravské múzeum je prirodzene späté s poéziou cez osobu P. O. Hviezdoslava. Výstava sa snaží návštevníka oboznámiť s vývojom, ktorý prebiehal v múzeu od 50. rokov 20. storočia, keď sa začali organizovať literárne večery. Táto tradícia pretrvala až do 90. rokov, keď sa pretransformovali na literárno-hudobné a neskôr na literárno-dramatické pásma, čo viedlo k vzniku Poetického divadla.
V roku 1996 vzniká pri Oravskom múzeu aj Malé poetické divadlo, ktoré úspešne reprezentovalo múzeum niekoľkokrát na celoslovenskej súťaži divadiel poézie. Návštevník má možnosť prezrieť autentické divadelné kostýmy, originálne scenáre a fotografie z jednotlivých predstavení.

Zdroj: Oravské múzeum POH
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk