Späť

Oravský Dracula v Novom Jičíne

Oravský Podzámok, 26. 6. 2017 – Pracovníci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v sobotu 24. 6. 2017 zúčastnili už po štvrtýkrát 5. ročníka „Pivobrania“ – festivalu zlatavého moku v kultúrnom meste Nový Jičín. Tento rok sa podujatia zúčastnili zástupcovia viacerých zahraničných štátov – Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko a Taliansko.
Okrem bohatej ponuky viac než sto druhov zlatistého moku, bol pre návštevníkov festivalu pripravený aj pestrý sprievodný program v podobe hudobných vystúpení rôzneho žánru a tiež možnosť zapojiť sa do adrenalínových súťaží o zaujímavé ceny.
Oravské múzeum, ako partnerská inštitúcia mesta Nový Jičín, v rámci udržateľnosti projektu predstavilo formou veľkoplošných bannerov a propagačných materiálov svoje dve najnavštevovanejšie expozície – Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu. Tematické postavy grófa Draculu a krvavej grófky Alžbety Báthory boli živou pozvánkou na najobľúbenejšie nočné prehliadky Oravského hradu, ktoré zbudili u zúčastnených veľký záujem. Kto mal odvahu, mohol ochutnať dúšok krvi , či vyskúšať si na vlastnej koži draculovskú truhlu. Nechýbala ani ochutnávka oravských špecialít.
Prezentácia Oravského múzea na tomto podujatí priniesla veľa zaujímavých kontaktov. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková absolvovala niekoľko významných rokovaní s viacerými partnermi z oblasti cestovného ruchu, ktoré dopomôžu k zviditeľneniu a spropagovaniu regiónu Oravy v zahraničí.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.