Späť

Oravský Dracula v Novom Jičíne

Oravský Podzámok, 26. 6. 2017 – Pracovníci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v sobotu 24. 6. 2017 zúčastnili už po štvrtýkrát 5. ročníka „Pivobrania“ – festivalu zlatavého moku v kultúrnom meste Nový Jičín. Tento rok sa podujatia zúčastnili zástupcovia viacerých zahraničných štátov – Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko a Taliansko.
Okrem bohatej ponuky viac než sto druhov zlatistého moku, bol pre návštevníkov festivalu pripravený aj pestrý sprievodný program v podobe hudobných vystúpení rôzneho žánru a tiež možnosť zapojiť sa do adrenalínových súťaží o zaujímavé ceny.
Oravské múzeum, ako partnerská inštitúcia mesta Nový Jičín, v rámci udržateľnosti projektu predstavilo formou veľkoplošných bannerov a propagačných materiálov svoje dve najnavštevovanejšie expozície – Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu. Tematické postavy grófa Draculu a krvavej grófky Alžbety Báthory boli živou pozvánkou na najobľúbenejšie nočné prehliadky Oravského hradu, ktoré zbudili u zúčastnených veľký záujem. Kto mal odvahu, mohol ochutnať dúšok krvi , či vyskúšať si na vlastnej koži draculovskú truhlu. Nechýbala ani ochutnávka oravských špecialít.
Prezentácia Oravského múzea na tomto podujatí priniesla veľa zaujímavých kontaktov. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková absolvovala niekoľko významných rokovaní s viacerými partnermi z oblasti cestovného ruchu, ktoré dopomôžu k zviditeľneniu a spropagovaniu regiónu Oravy v zahraničí.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk