Späť

Medzinárodná konferencia a výstava cestovného ruchu v Zabrze

Oravský Podzámok, 17.4.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 11. – 13. 4. 2019 po ôsmykrát úspešne prezentovalo na Medzinárodnom turistickom veľtrhu v poľskom meste Zabrze.

Bohatý program jedenásteho ročníka „Międzynarodowych Targov Turystyki “ začal vo štvrtok odbornou konferenciou na tému „Edukačné aktivity v turistike priemyselného dedičstva“.  Na konferencii odznelo veľa zaujímavých a aj podnetných príspevkov od renomovaných odborníkov z rôznych krajín  sveta. Na medzinárodnej konferencii vystúpila aj riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková s príspevkom pod názvom: „NKP Oravská lesná železnica- technický unikát Slovenska. Inovatívne a edukačné prvky podporujúce rozvoj turistiky a cestovného ruchu.“ Konferencie sa zúčastnili odborníci a špecialisti cestovného ruchu nielen z Poľska, ale aj Čiech, Francúzska, Grécka, Talianska a Španielska, či USA. Riaditeľka Oravského múzea povedala: „Môj príspevok o unikátnej technickej pamiatke Oravskej lesnej železnici vzbudil u poslucháčov veľký záujem. Prvý-krát počuli o úzkorozchodnej železnici, ktorá má úvrate. Jedna z nich sa nachádza aj u nás na Orave. Zaujalo ich prostredie a aj nádherná príroda a tiež  edukačné aktivity, ktoré organizujeme pre návštevníkov počas hlavnej letnej turistickej sezóny. Viacerí z nich si plánujú návštevu u nás v múzeu.“

Riaditeľka múzea bola zapojená aj do hodinovej debaty, ktorá pokračovala po ukončení konferencie. Účastníkmi debaty boli aj dvaja reprezentanti z Francúzska a štyria Poliaci. Hlavnou témou bola turistika a rozvoj cestovného ruchu. Debatu viedol redaktor poľskej televízie Katowice.

Riaditeľka múzea propagovala nielen destinácie Oravského múzea, ale aj kultúrne, prírodné a historické dedičstvo celého Žilinského kraja a pozvala účastníkov na návštevu.

Hlavným partnerom konferencie a turistických trhov v roku 2019 bolo Grécko, ktorého predstavitelia v Zabrze priblížili svoju národnú kultúru. Výstavy cestovného ruchu v hale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sa zúčastnilo veľa vystavovateľ. Boli to zástupcovia cestovných agentúr, priemyselných kultúrnych pamiatok, múzeí, miest a regiónov z Poľska, Slovenska, Čiech, Grécka, USA, Nemecka, Francúzska, Belgicka a Chorvátska.

Múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných fotografií a modrotlače, ktorá je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu a v roku 2018 bola modrotlač zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Úspech si získali hlavne bryndzové halušky. O medzinárodné podujatie sa zaujímali i televízne a rozhlasové médiá.

Veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených boli aj rôzne rokovania s predstaviteľmi viacerých inštitúcií, organizácií, cestovných kancelárií, primátorov zahraničných miest, ktoré priniesli množstvo kontaktov a potenciálnych partnerov do budúcej spolupráce. „ Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského múzea na medzinárodných turistických veľtrhoch prinesie ovocie vo forme nových návštevníkov, ktorí budú chcieť spoznať krásu Žilinského regiónu a Oravy“, povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk