Späť

Medzinárodná konferencia a výstava cestovného ruchu v Zabrze

Oravský Podzámok, 17.4.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 11. – 13. 4. 2019 po ôsmykrát úspešne prezentovalo na Medzinárodnom turistickom veľtrhu v poľskom meste Zabrze.

Bohatý program jedenásteho ročníka „Międzynarodowych Targov Turystyki “ začal vo štvrtok odbornou konferenciou na tému „Edukačné aktivity v turistike priemyselného dedičstva“.  Na konferencii odznelo veľa zaujímavých a aj podnetných príspevkov od renomovaných odborníkov z rôznych krajín  sveta. Na medzinárodnej konferencii vystúpila aj riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková s príspevkom pod názvom: „NKP Oravská lesná železnica- technický unikát Slovenska. Inovatívne a edukačné prvky podporujúce rozvoj turistiky a cestovného ruchu.“ Konferencie sa zúčastnili odborníci a špecialisti cestovného ruchu nielen z Poľska, ale aj Čiech, Francúzska, Grécka, Talianska a Španielska, či USA. Riaditeľka Oravského múzea povedala: „Môj príspevok o unikátnej technickej pamiatke Oravskej lesnej železnici vzbudil u poslucháčov veľký záujem. Prvý-krát počuli o úzkorozchodnej železnici, ktorá má úvrate. Jedna z nich sa nachádza aj u nás na Orave. Zaujalo ich prostredie a aj nádherná príroda a tiež  edukačné aktivity, ktoré organizujeme pre návštevníkov počas hlavnej letnej turistickej sezóny. Viacerí z nich si plánujú návštevu u nás v múzeu.“

Riaditeľka múzea bola zapojená aj do hodinovej debaty, ktorá pokračovala po ukončení konferencie. Účastníkmi debaty boli aj dvaja reprezentanti z Francúzska a štyria Poliaci. Hlavnou témou bola turistika a rozvoj cestovného ruchu. Debatu viedol redaktor poľskej televízie Katowice.

Riaditeľka múzea propagovala nielen destinácie Oravského múzea, ale aj kultúrne, prírodné a historické dedičstvo celého Žilinského kraja a pozvala účastníkov na návštevu.

Hlavným partnerom konferencie a turistických trhov v roku 2019 bolo Grécko, ktorého predstavitelia v Zabrze priblížili svoju národnú kultúru. Výstavy cestovného ruchu v hale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sa zúčastnilo veľa vystavovateľ. Boli to zástupcovia cestovných agentúr, priemyselných kultúrnych pamiatok, múzeí, miest a regiónov z Poľska, Slovenska, Čiech, Grécka, USA, Nemecka, Francúzska, Belgicka a Chorvátska.

Múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných fotografií a modrotlače, ktorá je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu a v roku 2018 bola modrotlač zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Úspech si získali hlavne bryndzové halušky. O medzinárodné podujatie sa zaujímali i televízne a rozhlasové médiá.

Veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených boli aj rôzne rokovania s predstaviteľmi viacerých inštitúcií, organizácií, cestovných kancelárií, primátorov zahraničných miest, ktoré priniesli množstvo kontaktov a potenciálnych partnerov do budúcej spolupráce. „ Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského múzea na medzinárodných turistických veľtrhoch prinesie ovocie vo forme nových návštevníkov, ktorí budú chcieť spoznať krásu Žilinského regiónu a Oravy“, povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.