Späť

Vianočné seniorenky

Dolný Kubín, 6.12. 2016 – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v predvečer Mikuláša pondelok 5.12.2016 usporiadalo v expozícií P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina literárno-hudobné pásmo s názvom Vianočné Seniorenky. V programe vystúpilo sedem recitátorov seniorov, ktorí okrem známych slovenských autorov prezentovali aj vlastnú tvorbu. Podujatie spestril folklórny súbor Nezábudky hudobnými vstupmi v podobe vianočných piesni. Prítomní odmenili vystupujúcich srdečným potleskom. Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.