Späť

Vianočné seniorenky

Dolný Kubín, 6.12. 2016 – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v predvečer Mikuláša pondelok 5.12.2016 usporiadalo v expozícií P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina literárno-hudobné pásmo s názvom Vianočné Seniorenky. V programe vystúpilo sedem recitátorov seniorov, ktorí okrem známych slovenských autorov prezentovali aj vlastnú tvorbu. Podujatie spestril folklórny súbor Nezábudky hudobnými vstupmi v podobe vianočných piesni. Prítomní odmenili vystupujúcich srdečným potleskom. Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk