Späť

Oravské múzeum na výstave cestovného ruchu v poľskom meste Vroclav

Oravský Podzámok, 04.03.2020

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 28.02. – 01.03.2020 zúčastnilo Medzinárodných trhov turistiky a cestovného ruchu vo Vroclave. Trhy sa konali na vroclavskom štadióne, ktorý vystavovateľom poskytol priestrannosť a prijemnú atmosféru. Návštevníci z celého  Sliezska,  ale aj z iných častí Poľska si mohli na výstave prezrieť širokú škálu stanovísk rôzneho charakteru od cestovných kancelárií, cez kulinárske stánky až po stánky reprezentujúce jednotlivé regióny Poľska, Čiech, Slovenska,  či iných kútov sveta. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa tento rok zameralo na prezentáciu svojich najnavštevovanejších expozícií, ktorými sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica formou veľkoplošných fotografií, ktoré ocenili organizátori aj návštevníci veľtrhu. Záujem návštevníkov vzbudili aj propagačné materiály o prírodných krásach Oravy, lyžiarskych strediskách, národných kultúrnych pamiatkach, či ubytovacích zariadeniach v regióne Orava. Počas veľtrhov stánok Oravského múzea navštívil aj riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave pán Adrián Kromka,. Na medzinárodných trhoch turistiky a cestovného ruchu sa zúčastnilo viac ako 200 vystavovateľov z Poľska a zo zahraničia. Program na hlavnom pódiu prebiehal nepretržite počas celej výstavy. Pred publikom sa predstavilo aj Oravské múzeum, ktoré prezentovalo svoje najznámejšie atrakcie a vyhlásilo súťaž o voľné vstupenky do svojich expozícií a krásne publikácie o Oravskom hrade.

„Účasť na veľtrhu je pre Oravské múzeum veľmi dôležitá. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií. A čo sa týka návštevnosti v minulom roku boli Poliaci po Slovákoch druhou najväčšou klientelou v našich expozíciách,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk