Späť

Oravské múzeum je tu pre Vás

Vážení návštevníci Oravského múzea!

Naše národné kultúrne dedičstvo je tu pre Vás i naďalej a to vo forme krátkych náučných videí či filmov o expozíciách, ktoré má Oravské múzeum v správe. Nájdete ich na našej internetovej stránke. Prajeme Vám príjemný zážitok.

ČLÁNOK S VIDEAMI NÁJDETE TU.

Dear Visitors of the Orava museum!

Our cultural heritage is still here for you, this time in a form of short educational movies and videos abot expositions, which are in the management of the Orava museum. You can find those on our internet page. We wish You a pleasant experience.

ARTICLE WITH THE MOVIES CAN BE FOUND HERE.