Späť

Oravské múzeum má nový depozitár etnografie

Oravský Podzámok, 20. januára 2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, z bývalých administratívnych priestorov, ktoré sa nachádzali v drevenici pod Oravským hradom,  vybudovalo nové, moderné depozitáre.
„Zbierkové predmety textilného charakteru boli uložené už v nevyhovujúcich priestoroch podkrovia Korvínovho paláca Oravského hradu.  Presťahovali sme ich do obnovených depozitárnych miestností, ktoré sú vybavené moderným  úložným mobiliárom. Zásuvkové, policové a závesné systémy na uloženie textílií a odevov  zabezpečia adekvátny stupeň odbornej ochrany. Pre budúce generácie chceme zachovať kultúrne a historické dedičstvo aj vo forme zbierkových predmetov, preto bolo nevyhnutné vytvoriť  vhodné podmienky na uloženie zbierkových predmetov, aby sa zachovali  v čo najvyhovujúcejšom fyzickom stave, “ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v rámci cezhraničnej spolupráce z projektu  zreštaurovalo Renesančný objekt č.9 v Oravskom Podzámku a k nemu vybudovalo nový administratívny objekt, v ktorom sa nachádzajú o i. aj administratívne priestory múzea. Bývalé administratívne priestory využilo na depozitáre múzeum na depozitáre , čím sa výrazne vylepšili podmienky pre predmety kultúrnej hodnoty z regiónu Oravy, ktoré múzeum uchováva vo svojom zbierkovom fonde z rozsiahleho časového úseku. Zabezpečenie odbornej ochrany a starostlivosti o zbierkové predmety je jednou z hlavných úloh múzea i podľa ustanovení Zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
narodopis@oravamuzeum.sk