Späť

Online mykologická a botanická poradňa

V rámci malého projektu „Spájajú nás Beskydy“ SK/FMP/11b/10/017 realizovaného v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli na webovej stránke Oravského múzea vytvorené „mykologická a botanická poradňa“. Zriadené online poradne fungujú na princípe formulára, ktorý Vás presmeruje priamo na e-mailovú komunikáciu s odbornými pracovníkmi Oravského múzea. Na odborníkov z oblasti mykológie a botaniky sa môžete obrátiť s akoukoľvek prosbou o radu či otázkou z danej oblasti.

Mykologická a botanická poradňa: https://www.oravskemuzeum.sk/mykologicka-a-botanicka-poradna/