Späť

Gorali včera a dnes

Dolný Kubín, 25.7.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Občianske združenie Oravská muzeálna spoločnosť, pripravili pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice v nedeľu 24. júla 2022 podujatie pod názvom Gorali včera a dnes. „Podujatie bolo venované prezentácii goralskej kultúry a spôsobu života goralov. Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa  o špecifikách goralského etnika, ktoré sa nachádza prevažne v  horských a podhorských oblastiach oravského regiónu, ale aj iných lokalitách Slovenska. Na podujatie sme vybrali viac hudobných telies. Predstavili sa Ján Jendrichovský a jeho priatelia s modernou verziou goralských piesní, tradičný goralský folklór z pod Babej hory predviedli členovia folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, vystúpili aj heligonkári z Rabčíc a dievčenská skupina Spod brala,“ povedala riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Veľký záujem bol aj o remeslá, ktoré boli typické pre región Orava napríklad košikár, tkáč, drotár, šindliar, hrnčiar. Návštevníci sa mohli zapojiť a vyskúšať si vytvoriť svoj vlastný výrobok. Projekt bol podporený dotáciou z Fondu na podporu umenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk