Späť

Mykologická a botanická poradňa

V rámci malého projektu „Spájajú nás Beskydy“ SK/FMP/11b/10/017 realizovaného v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa dňa 19.8.2022 uskutoční „Mykologická a botanická poradňa“ v altánku pod Oravským hradom v čase od 9.00 do 16.00 hod. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky typických a vzácnych druhov rastlín a húb, výstava vo forme informačných roll-upov a poradenstvo v oblasti mykológie či botaniky. Do poradne môžu záujemcovia priniesť aj vlastné nazbierané druhy za účelom ich determinácie. Odborní pracovníci Oravského múzea poskytnú poradenstvo a odpovede na otázky z daných vedných disciplín.