Späť

Odstránenie náletových drevín na vonkajšom brale Oravského hradu

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

Odstránenie náletových drevín na vonkajšom brale Oravského hradu

Oravský Podzámok 29. október 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj informuje, že 30. októbra 2019 sa začne s prvou etapou prác, ktoré súvisia s vonkajšou sanáciou skalného brala Oravského hradu. V prvej etape pôjde o odstránenie náletových drevín a následne voľných úlomkov skál horolezeckým spôsobom. Práce by mali trvať do polovice decembra tohto roku a objem prác sa odhaduje na sumu cca 110 000,00 € s DPH. Príslušný úrad Životného prostredia udelil výnimku na výrub drevín v ochrannom pásme. Z bezpečnostného dôvodu dôjde k dočasnému oploteniu stavby.  Prebiehajúce práce na vonkajšom brale neovplyvnia prevádzku Oravského hradu. Súbežne s uvedenými prácami budú naďalej pokračovať práce na sanácii vnútorného brala. Z dôvodu realizácie prác na vnútornom brale s platnosťou od 9.10.2019 došlo k obmedzeniam pri Základnom a Veľkom okruhu. V Základnom okruhu nebudú pre návštevníkov sprístupnené: expozícia justície, etnografická expozícia a najvyššia časť Oravského hradu – Citadela. Kompenzáciou za spomínané priestory, ktoré sú súčasťou Základného okruhu bude prehliadka I.nadzemného podlažia Thurzovho paláca. Súčasťou Základného okruhu do odvolania zmien bude: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca (do odvolania), Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Návštevníci sa budú z prehliadky Základného okruhu vracať čiastočne v protismere. Veľký okruh počas trvania prác nebude pre návštevníkov prístupný. Trasa Malého okruhu sa nemení. Za pochopenie ďakujeme.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.