Späť

Odstránenie náletových drevín na vonkajšom brale Oravského hradu

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

Odstránenie náletových drevín na vonkajšom brale Oravského hradu

Oravský Podzámok 29. október 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj informuje, že 30. októbra 2019 sa začne s prvou etapou prác, ktoré súvisia s vonkajšou sanáciou skalného brala Oravského hradu. V prvej etape pôjde o odstránenie náletových drevín a následne voľných úlomkov skál horolezeckým spôsobom. Práce by mali trvať do polovice decembra tohto roku a objem prác sa odhaduje na sumu cca 110 000,00 € s DPH. Príslušný úrad Životného prostredia udelil výnimku na výrub drevín v ochrannom pásme. Z bezpečnostného dôvodu dôjde k dočasnému oploteniu stavby.  Prebiehajúce práce na vonkajšom brale neovplyvnia prevádzku Oravského hradu. Súbežne s uvedenými prácami budú naďalej pokračovať práce na sanácii vnútorného brala. Z dôvodu realizácie prác na vnútornom brale s platnosťou od 9.10.2019 došlo k obmedzeniam pri Základnom a Veľkom okruhu. V Základnom okruhu nebudú pre návštevníkov sprístupnené: expozícia justície, etnografická expozícia a najvyššia časť Oravského hradu – Citadela. Kompenzáciou za spomínané priestory, ktoré sú súčasťou Základného okruhu bude prehliadka I.nadzemného podlažia Thurzovho paláca. Súčasťou Základného okruhu do odvolania zmien bude: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca (do odvolania), Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Návštevníci sa budú z prehliadky Základného okruhu vracať čiastočne v protismere. Veľký okruh počas trvania prác nebude pre návštevníkov prístupný. Trasa Malého okruhu sa nemení. Za pochopenie ďakujeme.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.