Späť

Úspešná hlavná letná turistická sezóna Oravského múzea

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava  v Dolnom Kubíne

 

    Úspešná hlavná letná turistická sezóna Oravského múzea

       Oravský Podzámok 18. október 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj má za sebou jednu z najúspešnejších sezón za posledných desať rokov.

Hlavná letná turistická sezóna Oravského múzea trvá od mája až do septembra. Za uvedené obdobie v roku 2019 navštívilo Oravský hrad 157 032 návštevníkov.  Najnavštevovanejším mesiacom bol august. Expozície Oravského hradu navštívilo  52 779 návštevníkov, jedna tretina návštevníkov zo sledovaných piatich mesiacov (máj – september) pripadla práve na mesiac august.

V roku 2010 navštívilo Oravský hrad v období máj – september 144 464 návštevníkov a najnavštevovanejším mesiacom bol júl s počtom 43 966 návštevníkov.

Úspešná sezóna bola aj na Oravskej lesnej železnici. Oravské múzeum zaznamenalo výrazný nárast návštevníkov. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny 2019 (máj – september) navštívilo Oravskú lesnú železnicu 41 639 návštevníkov. Najnavštevovanejším mesiacom bol august 15 195 návštevníkov.

V roku 2010 expozícia Oravskej lesnej železnice bola otvorená iba dva roky a najnavštevovanejším mesiacom bol júl s počtom návštevníkov 4 064. Za rovnaké obdobie  (máj – september) ju navštívilo 13 055 návštevníkov.Za posledné obdobie sa návštevnosť zvýšila o dve tretiny.

„Veľmi sa tešíme z toho, že návštevníci k nám radi prichádzajú a my im zase zato chceme každý rok ponúknuť niečo nové : obnovené expozície, podujatia pre deti, mládež, dospelých, odbornú i laickú verejnosť, doplnkové produkty a služby a i. Vážime si každého návštevníka a ďakujeme za návštevu našich expozícii. Za výrazne zvýšenou návštevnosťou vidíme veľa skvelých podnetov a myšlienok , úspešné projekty zo slovenských i európskych grantových schém, marketingové aktivity, propagácia na domácich a zahraničných trhoch,  edičná činnosť, inovatívne prvky, spoľahliví  partneri a hlavne návštevníci, ktorí nám opakovane zachovávajú svoju priazeň, čoho dôkazom sú aj štatistické ukazovatele, “ povedala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.