Späť

Úspešná hlavná letná turistická sezóna Oravského múzea

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava  v Dolnom Kubíne

 

    Úspešná hlavná letná turistická sezóna Oravského múzea

       Oravský Podzámok 18. október 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj má za sebou jednu z najúspešnejších sezón za posledných desať rokov.

Hlavná letná turistická sezóna Oravského múzea trvá od mája až do septembra. Za uvedené obdobie v roku 2019 navštívilo Oravský hrad 157 032 návštevníkov.  Najnavštevovanejším mesiacom bol august. Expozície Oravského hradu navštívilo  52 779 návštevníkov, jedna tretina návštevníkov zo sledovaných piatich mesiacov (máj – september) pripadla práve na mesiac august.

V roku 2010 navštívilo Oravský hrad v období máj – september 144 464 návštevníkov a najnavštevovanejším mesiacom bol júl s počtom 43 966 návštevníkov.

Úspešná sezóna bola aj na Oravskej lesnej železnici. Oravské múzeum zaznamenalo výrazný nárast návštevníkov. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny 2019 (máj – september) navštívilo Oravskú lesnú železnicu 41 639 návštevníkov. Najnavštevovanejším mesiacom bol august 15 195 návštevníkov.

V roku 2010 expozícia Oravskej lesnej železnice bola otvorená iba dva roky a najnavštevovanejším mesiacom bol júl s počtom návštevníkov 4 064. Za rovnaké obdobie  (máj – september) ju navštívilo 13 055 návštevníkov.Za posledné obdobie sa návštevnosť zvýšila o dve tretiny.

„Veľmi sa tešíme z toho, že návštevníci k nám radi prichádzajú a my im zase zato chceme každý rok ponúknuť niečo nové : obnovené expozície, podujatia pre deti, mládež, dospelých, odbornú i laickú verejnosť, doplnkové produkty a služby a i. Vážime si každého návštevníka a ďakujeme za návštevu našich expozícii. Za výrazne zvýšenou návštevnosťou vidíme veľa skvelých podnetov a myšlienok , úspešné projekty zo slovenských i európskych grantových schém, marketingové aktivity, propagácia na domácich a zahraničných trhoch,  edičná činnosť, inovatívne prvky, spoľahliví  partneri a hlavne návštevníci, ktorí nám opakovane zachovávajú svoju priazeň, čoho dôkazom sú aj štatistické ukazovatele, “ povedala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.